lördag 1 maj 2010

Vänsteroppositionen - dagens verkliga reaktionärer!

Nu är det länge sedan man hörde kommunister och andra socialister fyra av 60- och 70-talens hårdaste skymford: "reaktionär!". Epitetet skulle ju beskriva dem som inte bara ogillade den utveckling som sker uta som en reaktion ville åter till det förgångna.

Förklaringen ligger väl just i att dagens vänsteropposition är tydligt reaktionär - det handlar inte bara om enstaka "återställare" utan om helt om marsch tillbaka till en förgången tid.

Det handlar alltså om att flyktingar och andra invandrare inte ska tillåtas arbeta utan fastna i bidragsberoende, att arbetslösa ska sjukpensioneras bort från statistiken, att pensionärer ska tvingas bort från sina obelånade egna hem därför att grannar sålt sina hus till höga priser.

Det handlar om att göra det svårare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden, att göra det mindre lönsamt att arbeta än att ta emot bidrag.

---

Fler är i arbete nu än när Alliansregeringen tillträdde - tack vare aktiva insatser för att få igång arbetslinjen. Det är också fler arbetslösa och det försöker vänsteroppositionen skylla på Alliansregeringen, som om ingen global finanskris funnits!

---

Vänsteroppositionen satsar på järnvägar som inte löser de problem de påstår de är tillför. Persontåg i höghastighet avlastar inte godstransport på landsväg, i synnerhet som satsningarna är begränsade till några regionala sträckor. Märkligt är att ingen analyserat Lars Ohlys påstående att de nya pålagorna på lastbilstransport bara avsåg när det fanns järnvägsalternativ. Hur ska det gå att diversifiera den nya kilometerskatten beroende på alternativen? Och det går ju inte att dra järnvägsspår till varje port - men transporten från järnvägsstationen ska alltså ändå bli dyrare.

---

Stockholmsfientligheten inom vänsteroppositionen är dock stabil. Att alla inte använder kollektiva transportmedel beror på att "bilister är för bekväma". Den attityden visar bara hur lite vänsteroppositionen bryr sig om individen - de som inte passar i de ideologiska dogmerna klassificeras som "fiender". Den föreslagna folkomröstningen om förbifart Stockholm har inte med demokrati att göra. Bara upplägget att alternativen ska vara bilvägar eller kollektiva satsningar visar på föraktet för befolkningens verkliga behov. Alliansen har ju aldrig ensidigt verkat för det eller det andra slaget av lösningar av transportbehoven. Talande är därför uttalanden från vänsteroppositionen såsom "det primära måste vara att minska bilismen" i stället för som alliansens "det ska vara lätt för invånarna att göra rätt" och det är inte primärt bilismen som är problemet, utan negativa effekter av avgaser, partiklar i luften (som för övrigt även uppkommer inom den kollektiva transportsektorn...).

---

SvD, SvD, SvD Brännpunkt
DN, DN

Fredrik Axelsson, Kent Persson, Paul Lindqvist, Bjarne Grankvist

1 kommentar:

Hans sa...

Nu naer elbilen star for dorren, varfor vill oppositionen minska bilismen, kan man undra. Ytterligare ett utslag av kortsiktig populistig kortsiktig politik?
HR