tisdag 11 maj 2010

Vänsteroppositionen har gett upp Stockholm

Ju mer av Vänsteroppositionens förslag som blivit kända, desto tydligare är det att deras valstrateger har givit upp Stockholm - och eftersom valet redan är förlorat drar man sig inte för att "straffa" stockholmarna.

(S) i Stockholm uttalar sig för RUT-avdrag och blir överkörda

(S) nya landstingsråd uttalar sig för Vårdval Stockholm och blir överkörd inom några timmar

Samma nya landstingsråd uttalar sig i riktningen att skatten inte skulle behöva höjas - och blir överkörd

(S) i Stockholm lovar att fortsätta stödja Förbifart Stockholm och blir överkörd: en riggad folkomröstning ska genomföras för att frångå den aktuella överenskommelsen om BÅDE vägar och kollektivtrafik och istället fråga om ANTINGEN ELLER.

I synnerhet Miljöpartister har talat sig varma för att folkomröstningsfrågor ska vara så detaljerade som möjligt, dvs inte ange en inriktning utan innehålla detaljer och förbehåll. Men eftersom den nuvarande majoriteten är för både vägar och kollektiva transportmedel borde det vara en demokratisk självklarhet att fråga ska vara "vill du ha satsningar på både vägar och kollektivtrafik (alt 1) eller bara på kollektivtrafik (alt 2)?". Men respekt för invånarnas vilja och empati med enskilda människor har ju inte varit MPs kännetecken!

Så kommer då en opinionsundersökning i regionen som sågar Vänsteroppositionens ställningstagande jämns med anklarna: inte ens de egna supportrarna i regionen håller med partiledningarna.

Per Gudmundsson skriver i SvD:
"Om det var folkomröstning idag skulle 81 procent rösta för Förbifarten. Bland miljöpartistiska sympatisörer skulle hela 69 procent rösta för."

Till allt detta kommer även de konkreta förslagen om att höja fastighetsskatt och återinföra förmögenhetsskatt, vilket i stockholmstrakten ofta innebär dubbelbeskattning på boende - och MPs inställning är ju klar: har man inte råd kan man ju alltid flytta! Och vem tror på Tomas Östros vaga löften om att kanske justera gränser?
Det låter lite som en fabel, där räven lovar att om han bara får komma in i hönshuset så ska han nog skona några hönor till...

---

SvD

Inga kommentarer: