torsdag 20 maj 2010

Veckans bloggdebatt: behövs betygen?

Kent Persson i Örebro har tagit en rad positiva initiativ till politisk debatt. Denna vecka gäller det frågan om betyg i skolan och jag känner mig hedrad av att ha nåtts av en speciell inbjudan!

Det är knappast någon hemlighet att jag är för betyg, även om jag inte menar att man ska gå tillbaka till forntidens (dvs min egen skoltids) relativa betyg, utan anser att eleverna är bäst betjänta av målrelaterade betyg med en betygsskala med flera steg.

Jag förutsätter att åtskilliga debattinlägg kommer att handla om elevernas direkta nytta av enskilda betyg och avstår därför att lägga ut texten om det. Istället vill jag fokusera på skolans och lärarnas nytta av att sätta betyg. I mitt yrkesliv sysslar jag mycket med kvalitetsutveckling. I målstyrd kvalitetsutveckling följer man - lite förenklat - en "cyklisk" mall: bestäm målen, mät om målen uppfylls (uppföljning), analys om målen ej uppfylls samt besluta om åtgärder för att göra förändringar eller för att justera målen, mäta om målen uppfylls osv.

Ser man betygen ur skolans synvinkel så är elevernas betyg inte bara mätningar av elevernas måluppfyllelser, det är även mätningar av lärarna och skolans förmåga att undervisa eleverna. Det finns internationell forskning som visar att socioekonomiska faktorer bara är avgörande för dåliga skolresultat om skolan fungerar dåligt. Även i socioekonomiskt eftersatta områden kan skolresultaten vara mycket bra förutsatt att skolledningen har en tydlig och välgrundad pedagogisk målinriktning och lärarna är engagerade och har ett gott samarbete med ledning och kollegor. Det innebär alltså att elevernas sammanlagda prestationer även är ett betyg för lärarna och skolledningen. Ju fler betyg som sätts, desto bättre blir underlaget för skolledning och lärare att bedöma den egna prestationen. Tillsammans med elevernas egen utvärdering av den undervisning de får, kan betyg - med "extern" kvalitetskontroll via nationella prov - vara ett mycket bra instrument för varje skola att utveckla sin kvalitet!

----

Läs även: Stefan J Eriksson, Kent Persson, Gerdaus skolblog: 460 dagars rödgrönt tigande om betygen
Expressen, DN, SvD

----

Tidigare bloggar:
Utmärkt betyg för Lidingös skolor
Betyg, Skolverket och media
Ännu märkligare utspel från lärarfacket
Omdömen och omdömeslöshet
Socialdemokraternas tunga ansvar
Gymnasieskolan och arbetslösheten
Omdöme - finns föredömligt på Lidingö - och bättre blir det
Vårdköer och skolresultat - hjälper samma medicin?
Skolreformen - vem får sätta betyg?
Varför är lärarfacket oroligt för återkoppling?
Utbildningsfrågor på Lidingö
Bra skolor har bra ledning!

Inga kommentarer: