söndag 20 juni 2010

Alliansens Stockholm - Europas miljöhuvudstad

I dagens SvD skriver Claes Arvidsson om EUs korande av Stockholm som Europas miljöhuvudstad. Mot denna utmärkelse skorrar Miljöpartiets arroganta opposition falskt. Det sorgliga med MPs politik och retorik, är ju att förslagen inte löser problemen eller överhuvudtaget är genomförbara. Det är vad man brukar kalla plakatpolitik - förslag som gör sig bra på plakat och i demonstrationståg men som inte låter sig genomföras...

"På hemmaplan avfärdar däremot Miljöpartiet i Stockholm Stockholmsalliansens miljöpolitik som floskler."

[...]

"Snart fattar kommunfullmäktige beslut om nästa stora miljösatsning, Norra Djurgårdsstaden som blir ett av Europas största utvecklingsområden. Under en 20-årsperiod ska här byggas 10000 nya klimatsmarta bostäder och ges plats åt 30000 arbetsplatser.

Stockholm växer men med högt ställda miljöambitioner på kretslopp, passivhus och smarta elnät. Allt i nära samarbete med företag som jobbar innovativt med framtidens miljöteknik.

Ett annat exempel på klokt miljöarbete är satsningen på att göra miljonprogramshusen på Järvafältet energieffektiva. Sparpotentialen är mycket stor.

Miljöpartiet borde vara grönt av avund, men det är inte nöjt. Det är miljöpolitik i praktiken.

De gröna visionärerna vill sätta upp solceller på alla tak i Stockholm. Det är naturligtvis spektakulärt, men dyrt och inte särskilt resurseffektivt.

Och apropå nya bostäder så röstade MP nej till byggandet av hälften av de nästan 15000 nya bostäder som har påbörjats under mandatperioden.
"

Därför går det inte att ta Miljöpartiets politik på allvar. Däremot har Alliansen - såväl på regeringsnivå som i landsting och kommunalt - visat att miljöfrågorna tas på allvar och att genomförbara lösningar sätts i verket.

---

Tidigare bloggar:
Söndagskrönika - vart är Miljöpartiet på väg?
Miljöparitet och verkligheten - ännu en gång
Miljöpartiet och verkligheten - igen
Otroligt verklighetsfrämmande
Dom får väl sälja då!
Att lösa problem eller låtsas lösa problem
MP och verkligheten - i två helt olika universum
Hög tid att granska MP

---

DN

---

Inga kommentarer: