onsdag 9 juni 2010

Arbetslinjen och asylsökande

På Dagens Debatt i DN skriver Tobias Billström om Alliansregeringens konsekventa arbete med att minska tiden för handläggning av asylsökandes ärenden. Till detta kommer förslaget att asylsökande ska ha rätten att arbeta under hela asylsökningsprocessen. Jag har berört det i tidigare blogg - det är både humant och ekonomiskt det enda rimliga.

Det har påståtts att asylsökande utan klar identitet skulle ges gräddfil med detta, men att så inte är fallet framgår tydligt av Billströms artikel:
"Asylsökande som inte medverkar till att klarlägga sin identitet omfattas inte av ändringen, inte heller de som ska få sina asylansökningar prövade i något annat europeiskt land ­eller har ogrundade ansökningar. En alldeles för stor del av de asylsökande saknar i dag identitetshandlingar. Det leder till svårare utredningar och längre handläggningstider. Det är rimligt att kräva att den som söker skydd i Sverige anstränger sig och medverkar till att klarlägga sin identitet."

Slutklämmen tydliggör ambition och inriktning:

"Sverige står inför stora demografiska utmaningar och en generationsväxling på arbetsmarknaden. Vi behöver bli bättre på att ta tillvara kunskapen och kompetensen hos de människor som redan finns i Sverige samtidigt som vi är öppna för ­arbetskraftsinvandring från vår omvärld. Att ge asylsökande möjlighet att arbeta från dag ett är en viktig åtgärd för att ­bekämpa utanförskap och segregation."

---

Inga kommentarer: