tisdag 15 juni 2010

Bra med flerspråkighet

I dagarna har regeringen lagt ett förslag som innebär att levande, främmande språk får en starkare ställning även i grundskolan.

Det är positivt ur flera aspekter. Förvisso är engelska ett dominerande språk och förmågan att kommunicera på detta språk väsentligt. Men fortfarande är stora delar av befolkningen - och det gäller även akademiker i hög grad - mindre kompetent att kommunicera på engelska. Kunskaper i andra europeiska språk än engelska är därför under överskådlig tid av stor betydelse för dem som vill röra sig och verka i Europa.

En annan aspekt är givetvis utveckling av djupare språkförståelse. Ju fler språk man studerat, desto bättre förståelse kan man få för både det egna språket och för främmande språk. Kalla det gärna för språklig allmänbildning - och breddning av språk och språkförståelse.

Själv läste jag franska i grundskolan och första året i gymnasiet samt tyska tre år i gymnasiet. Inte så att jag är riktigt flytande på dessa språk, men många gånger har de kunskaper jag haft varit tillräckliga för att "öppna" kontakter med både fransktalande och tysktalande kollegor.

Detta ger förvisso ett europeiskt perspektiv. Inte minst med tanke på alla unga svenskar som via föräldrar och kanske modersmålsundervisning i ett utomeuropeiskt språk, så vore det väl bra att uppmuntra och flerspråkighet hos barn till invandrare och att ge detta ett meritvärde såväl i grundskola som gymnasieskola!

---

SvD, DN, Mats Gerdau

---

Inga kommentarer: