torsdag 10 juni 2010

Demokratin kan kräva mindre självständiga förvaltningar...

I dagens SvD tar moderate riksdagsledamoten Fredrik Schulte upp frågan om ämbetsverkens självständighet och regeringens politik. Det som aktualiserat frågeställningen är Högskoleverket och dess nyligen avgångne generaldirektör.

Ofta beskrivs de oberoende ämbetsverken som en garanti för demokrati och effektivt verktyg mot korruption. Med egen erfarenhet från både svensk och brittisk sjukvård och forskning har jag med tilltagande förvåning märkt här i Sverige hur föraktet för demokratiskt fattade beslut av vissa inflytelserika individer lett till att just demokratiska beslut åsidosätts. Privata och personliga motiv (därmed inte sagt att det handlar om egen ekonomisk vinning, snarare prestige och andra immateriella värden) sätts framför invånarnas rättmätiga krav på kostnadseffektiva lösningar.

Fredrik Schulte använder det i Sverige negativa uttrycket ministerstyre. Jag tror det är nödvändigt att vidga debatten till vad som ska sättas högst: demokrati eller teknokrati? Med teknokrater (makthavare med basen i sin expertkunskap) som ämbetsmän - hur mycket obstruktion ska vara tillåtet mot den demokratiska makten?

---

Andreas Krohn

---

Tidigare bloggar:
Bravo Gunilla Carlsson - igen
Vilken nytta gör SIDA?

---

5 kommentarer:

frekar06 sa...

Alla former av ministerstyre kräver en ändring av grundlagen. Det är beklagligt att han har gjort det här utspelet. Jag vill inte ha ministerstyre i någon form. Det hör inte hemma i en demokrati som Sverige. Det är ingen tillfällighet att det är totalt förbjudet i grundlagen.

Frekar06

Lars Björndahl sa...

Hej frekar06!
Det är inte alls självklart att teknokrati är mer demokratiskt. Ser man historiskt så har det mer att göra med att BEGRÄNSA den politiska, dvs den demokratiska, makten.

Om man ser till maktdelningsprinciper, som andra demokratier hanterar på ett annat sätt, så är de fakto förbudet mot ministerstyre en faktor för att stärka teknokrati gentemot demokrati.

Är alla länder utan förbud mot ministerstyre just av den anledningen mindre demokratiska?

justme-ag-thinking sa...

fredrik schulte tar i sin debattartikel upp exempel på myndighetstrots som inte heller dagens lagstiftning medger (och det enklaste sättet för regeringen i det här fallet är helt enkelt att göra sig av med gd). är du lika okunnig om rättsläget som din kollega i riksdagen, eller tar du bara upp hans missvisande debattartikel som illustrativt exempel?

Anonym sa...

Är kluven till ministerstyre.

Oftast är politikernas kompetens starkt begränsad jämfört med tjänstemännens. Vi behöver inte gå särskilt långt tillbaks i tiden för att hitta Beatrice Asks förslag på gredelina kuvert till misstänkta etc.

Därtill ger en ökad politisering av myndigheterna ännu mer tvära kast i myndigheternas inriktning.

Lars Björndahl sa...

justme-ag-thinking:
din attityd där du försöker mästra mitt inlägg med ett nedlåtande "är du lika okunnig om rättsläget" säger nog mest om din egen attityd. Det vore välkommet om du istället fokuserade på sakfrågan: teknokrati kontra demokrati. Uppenbarligen förnekar du att det kan finnas problem med den uttalade form av teknokrati som förbudet mot ministerstyre innebär.

Anonym: Vi kan väl enas om att både politiker och tjänstemän är människor med positiva och negativa egenskaper. Det förekommer faktiskt att nog så kompetenta tjänstemän försvarar "den rådande ordningen" snarare än ställer sig frågan "går detta att göra på ett sätt som bättre gagnar invånarna och skattebetalarna?"
Förvisso finns det även många kompetenta ämbetsmän och kvinnor som ställer så kloka frågor, men varifrån kommer idén att tjänstemannen alltid är den som gör rätt eller gör bäst?
Och när det gäller Beatrice Asks uttalande, så var det - hur fel det än var - bara ett uttalande, inte ett beslut...