måndag 7 juni 2010

Förebygg brott - nya idéer från Örebro

Min moderatkollega i Örebro, Kent Persson, berättar på sin blogg att BRÅ i Örebro vill att de politiska partierna inte ska knacka dörr:
"Deras argumentation bygger på att brottslingar utger sig för att vara någon annan, till exempel moderat eller socialdemokrat, och att de knackar på dörren får att begå brott."

Jag instämmer fullständigt i Kents invändningar mot detta. Det är en viktig del i det demokratiska arbetet att aktiva politiker möter väljarna. Om väljarnas "kontakt" med de politiskt aktiva inskränker sig till valdagen vi urnan urholkas demokratin. Som kommunal fritidspolitiker är det få tillfällen man får så bra kontakt - får höra vad invånarna tycker är riktigt viktigt och har förmånen att konkret känna av det starka stöd vi moderater har här på Lidingö.

Men i stället för att bara klaga på den bristande insikt som uppenbarligen drabbat BRÅ i Örebro, så kan man ju överföra resonemanget till andra delar av samhället:

  • Bankrånare har en tendens att uppsöka bankkontor. Om allmänheten inte tillåts besöka bankkontor så vet man ju att de som ändå går dit är brottslingar.
  • Värdetransporter drar till sig kriminella. Se därför till att värdetransporterna upphör.
  • De flesta våldsbrott som sker utomhus äger rum under dygnets mörka timmar. Inför utegångsförbud under den tiden så minskar våldsbrotten...
----

Inga kommentarer: