fredag 4 juni 2010

Källängens elever har många strängar på lyran!

Vi vet sedan tidigare att Källängens elever är mycket framgångsrika med höga betygsmedelvärden. Något som kanske inte nått lika långt är deras konstnärliga framgångar. I år, liksom flera år tidigare, har 9:orna arbetat fram en musikal ("Vem var det som skicka?") som denna vecka framfördes inför skolkamrater, lärare - och inte minst - ivrig släkt och vänner. En rapport i bild och text finns på Lidingösidan.

Tack till Källängens 9:or, till ungdomsledarna som givit ungdomarna så gott stöd att lyckas med denna gigantiska uppgift!

Även om inte Musikskolan har varit inblandad i denna produktion så visar det tydligt att Elverket har alla möjligheter att fungera som navet i ett kulturellt hjul med Musikskolan och Kultur- & Fritid som förhoppningsvis samspelta pådrivare...

---

Tidigare blogg:
Musikens Hus på Lidingö

---

Inga kommentarer: