söndag 6 juni 2010

Lidingöpartiet vill öka invånarantalet med 10%

Jag har nåtts av Lidingöpartiets lokala kampanjmaterial genom en broschyr satt under vindrutetorkaren på parkeringen vid Lidingö Centrum.

Som vanligt framställer Lidingöpartiet det som om detta oppositionsparti är det som har lett utvecklingen på ön. Allt man säger sig ha sagt ja till, har ju arbetats fram av den regerande koalitionen och Lidingöpartiet har hängt med. Annat har man sagt nej till - och en hel del av det man säger sig ha sagt nej till har inte den dimension som man försöker få det till.

Desto märkligare är då den nu tydliga målsättningen att invånarantalet ska tillåtas öka med 10%. Tidigare har det varit absolut nej till all utveckling - tongångarna har ofta låtit som att det nog vore bättre att gå bakåt i tiden för att finna idealet. På fullt allvar har man fört fram att varje ny invånare är negativ, eftersom det leder till behov av vägar, förskolor, skolor och annan kommunal service...

Men det saknas en viktig information i Lidingöpartiets pamflett: under hur lång tid gäller den tillåtna folkökningen? 1 år? 1 mandatperiod? 20 år?

Så frågan hänger kvar: är det en signal om att Lidingöpartiet är på väg bort från reaktionär superkonservatism där den huvudsakliga argumentationen bygger på att försöka misstänkliggöra majoritetens syften och ärlighet? Eller är det en avsiktlig grumlighet för att slippa ta ställning?

---

Inga kommentarer: