onsdag 16 juni 2010

Mer valfläsk i landstinget från (S)

Oppositionslandstingsrådet Lars Dahlberg (S) kungör idag att om de rödgröna vinner valet så ska man sänka priserna för att åka med de redan skattesubventionerade kollektiva färdmedlen i Stockholms Län. Zonindelningen ska tas bort och priserna sänkas.

En liten, liten detalj saknas i det stolta budskadet: vad kostar det och hur ska det finansieras.

Å andra sidan kanske de rödgröna i Stockholm inte räknar med att vända den borgerliga valvinden i huvudstadsregionen...

Men förslaget - som det framställs på Dahlbergs egen hemsida och i pressen - är rent valfläsk utan substans. Även i Stockholms Läns Landsting behövs Alliansen!!

---

DN

---

Inga kommentarer: