lördag 12 juni 2010

Rödgrön vårdpolitik för underkänt av sina egna

Jag har tidigare bloggat om hur den rödgröna oppositionens vårdpolitik hotar välfärden. Det är då extra intressant att en rad socialdemokrater med mycket god insikt i frågorna protesterar mot den officiella rödgröna politiken i dagens SvD:

"I sin artikel hävdar Johansson, Broberg och Ericson att när privata utförare inom vården säljer extra tjänster, öppnar det för ”en tudelning av vården och omsorgen som leder till att det blir plånboken och inte behoven som styr”. Men faktum är ju att vi vet att det finns en stark efterfrågan på hushållsnära tjänster – inte minst bland äldre och funktionshindrade, något Ylva Johansson själv tidigare sagt att hon inte har något emot. Ska då inte företag som människor redan har förtroende för, efter att ha valt dem som utförare av till exempel hemtjänst, få erbjuda sådana tjänster?

Dessutom påstås att vårdföretag ”kan etablera sig där det är mest lönsamt, inte där behoven finns” – och därmed ”välja de mest lönsamma och friska patienterna”. I själva verket är det kommunerna som avgör vilka verksamheter de väljer att lägga ut på entreprenad. Det är alltså snarare i det ledet som det väljs om det är ”de mest lönsamma och friska” som ska få möjlighet till entreprenaddriven vård och omsorg. De företag och offentliga vårdgivare som etablerar sig i vårdvalet kan för övrigt inte lagligen säga nej till patienter, något artikelförfattarna rimligen känner till."

[...]

"Det finns skäl att påminna om vad bland annat Vårdförbundet konstaterat; att vården – för att möta människors olikheter på bästa sätt, behöver mångfald och ett brett utbud av vårdgivare. "

[...]

"Det krävs en politik med öppet sinne för att klara utmaningarna vi ställs inför. Inte att på förhand ägna sig åt att stämpla olika röster eller avfärda vissa idéer och förslag för tidigt. "

----

Tidigare blogg:
Vänsterattack mot välfärden

---

Inga kommentarer: