måndag 21 juni 2010

Rödgrönröd röra inom skolpolitiken

I dagens SvD pekar Margareta Pålsson på den stora oenighet och oklarhet som råder om vänteroppositionens skolpolitik. Finns det överhuvudtaget enighet om något?
"Trots att Mona Sahlin lovade väljarna svar om en gemensam rödgrön politik senast den 3 maj så är många frågor fortfarande obesvarade.

Vänsterpartierna är svaret skyldiga om hur det blir med betygen [...]"

"Miljöpartiet och vänsterpartiet vill helt avskaffa betyg, trots att ny forskning visar att det främst skulle drabba de svagaste eleverna."

[...]

"Vänsterpartiet är [...] helt emot elevernas och föräldrarnas rätt att välja skola. Hur vänsterpartiernas gemensamma politik för valfrihet och mångfald kommer att se ut är högst oklart."

"Vänsterpartiet vill [...]helt förbjuda läxor, någon gemensam politik om läxor har vänsterpartierna inte presenterat. "

"Miljöpartiet säger nu nej till all ordning och reda medan socialdemokraterna är mer på regeringens sida i denna fråga. Miljöpartiet är inte bara emot de nya ordningsreglerna utan även emot gällande skollag som i 25 år tillåtet kvarsittning, något Miljöpartiet nu vill avskaffa. Någon uppgörelse kring om det ska vara ordning i klassrummen eller inte om vänsterpartierna vinner valet har ännu inte presenterats."

"Även i frågor om nationella prov, lärarutbildningen, undantag från timplan och läroplan saknas det konkreta besked."

Att Alliansen behövs för våra barn och för Sveriges framtid är uppenbart. Till punkter ovan kommer vänsterns motvilja mot utbildning till praktiska yrken. Men det hör väl till den socialistiska utopin att tro att alla människor kan nå lycka enbart genom akademiska studier?

---

Tidigare bloggar:
Vänsterns skola - bara för de starkaste
(S) saknar visioner för Sveriges skola
Socialdemokraternas tunga ansvar

---

Inga kommentarer: