onsdag 9 juni 2010

Utanförskapet har minskat enligt Rapport

Idag redovisade Rapport en undersökning som visar att utanförskapet har minskat sedan Alliansregeringen trädde till.

"Inför valet 2006, innan de fick regeringsmakten, lovade allianspartierna att minska det så kallade utanförskapet. Och det har de lyckats med, visar Rapports granskning.
SCBSocialbidragen har visserligen ökat med åtta procent sedan förra året men trots det har utanförskapet som helhet minskat under mandatperioden."
...
"Första kvartalet 2006 var drygt en miljon personer, närmare bestämt 1.063.220, i utanförskap. Första kvartalet i år bestod den gruppen av mindre än 900.000 personer, närmare bestämt 897.782.
Dessutom har antalet sjukpenningdagar mer än halverats sedan 2006, då de var 182.463. Siffran för i år är 86.838."
...
"Också antalet personer som får ersättning från a-kassan har minskat från 208.438 år 2006 till 141.335 i år."

Mona Sahlin tycker inte om innehållet i rapporten. Enligt Rapport svarade hon:
"Det handlar om hur många som har jobb. Har de blivit fler eller färre? Hur många måste söka sig till socialbidrag för att kunna få en försörjning? Hur många har råd att vara med i a-kassan, och vad händer om man inte har råd att vara med?
Det är ett betydligt bättre sätt att se om klasskillnaderna och de ekonomiska klyftorna har vuxit eller inte, säger Mona Sahlin."

Det Mona försöker skyla över med sitt ifrågasättande är att Alliansens arbete mot utanförskap - till skillnad från socialdemokratins - inte handlar om att skyffla människor mellan a-kassa, sjukpension eller socialbidrag (fastän det heter försörjningsstöd numera) - allt detta är utanförskap. Så den invändningen håller inte. Inte heller är det en korrekt invändning att börja tala om att de ekonomiska klyftorna vuxit. Det är gammal "hederlig" avundsjuka - det vanliga är i synnerhet när klyftorna "växer" så har alla fått det bättre. Klassisk socialdemokratisk medicin har varit att motverka att några fått det mycket bättre - och det har inte gjort att de som haft den minst gynnsamma utvecklingen fått det avsevärt bättre, snarast har stagnation lett till försämring för alla. Slutligen - vad är "klasskillnader" för något, egentligen? Är det den betygslösa skolan som gjort att arbetarklassens barn i mindre utsträckning än tidigare går vidare till högre studier??

---

Edvin Alam

---

Tidigare bloggar:
Vänsterns skola - bara för de starkaste
Socialdemokraternas tunga ansvar

---

Inga kommentarer: