tisdag 8 juni 2010

Vad är kommunens uppgift?

Efter ett uttalande av Mona Sahlin på Kommunals kongress kan man verkligen ställa sig frågan: Ska kommunen finnas till för att ge invånarna effektiv service eller för att erbjuda sysselsättning.

I sin iver att överträffa Alliansen, som ju satt ut belöningar för landsting som minskar vårdköerna, så vill Mona Sahlin ha en tävling för kommuner och landsting som inrättar flest heltidstjänster!

Tydligare kan det inte sägas: Alliansen sätter upp belöningar för verksamheter som utvecklar och förbättrar verksamheten, (S) ser inte till servicefunktionen utan till sysselsättningen. Och räcker det inte med belöning så vill man lagstifta om rätten till heltidsanställning.

Valet står helt uppenbart mellan Alliansens arbetslinje och vänsteroppositionens Motabetslinje!

Alliansen behövs för att landstingens och kommunernas service ska kunna upprätthållas och utvecklas. Vänsteroppositionens politik leder till avveckling! Med den bakgrunden är det tydligt varför blockpolitiken är positiv för oss som bor i Sverige.

Sedan blir det inte bättre av att det finns kommuner som anser att kommunalt anställda ska bidra till vissa partiers valarbete - och att Kommunal gör gemensam sak med (S) för att skapa tvingande regler för föräldrapengens fördelning på föräldrarna.

----

Tidigare blogg: Vänsterattack mot välfärden

---

Paul Lindquist: En politik för fler jobb
Thomas Böhlmark: Ohly hatar kapital
Edvin Alam: Östros och Sahlin godkände svagare budgetregler

----

Inga kommentarer: