torsdag 3 juni 2010

Vänsterattack mot välfärden!!

I gårdagens SvD skrev tre företrädare för vänsteroppositionen en infam artikel på Brännpunkt med försåtliga attacker mot Alliansen och sjukvårdspolitiken. Argumentationen bygger på slarviga referenser och direkta felaktigheter. Eftersom inga påståenden leds i bevis framstår det mest som valhandledning för valarbetare för en gruppering som saknar egen politik!

"Tongivande debattörer, borgerliga opinionsbildare och tankesmedjor påstår att vi i framtiden inte kommer att kunna finansiera välfärden gemensamt."

Ursprunget till detta måste vara ett uttalande från SKL att skatten måste höjas med 13% för att klara välfärden i framtiden. Den politiske chefredaktören på SvD, PJ Anders Linder måste väl ändå kunna räknas till "tongivande debattörer" eller åtminstone "borgerliga opinionsbildare" och hans invändningar den SKLs resonemang vederlägger vänstertrions teori om konspiration mot välfärden. Samma resonemang får också stöd av Lidingös kommunalråd, Paul Lindquist, även han tongivande och borgerlig debattör.

"Privatbetalande patienter kan köpa sig förtur inom den offentligt finansierade sjukvården utan att de har medicinska skäl till det."

Detta är inte sant. De privata aktörerna får lika lite som de landstingsdrivna låta någon gå före i kön. Vänstern försöker desperat köpa röster genom att utmåla allianspolitiken som något annat än vad den är. Däremot är det sant att man kan "köpa sig ur en kö", men inte gå före i den skattefinansierade vården, dvs inte på bekostnad av andra i kön. Det fanns en tid i ett socialdemokratiskt styrt Sverige då även arbetare sparade ihop till en privat höftledsoperation därför att den socialdemokratiska välfärden inte kunde erbjuda den vården inom rimlig tid. De köpte sig inte före i den skattefinansierade sjukvården, de köpte sig ur kön för egna pengar... Är det detta samhälle vänsteroppositionen vill åter till?

"Privata utförare inom bland annat vården kan sälja extra tjänster inom ramen för den offentligt finansierade vården och omsorgen."

Inga exempel vad man menar med detta. Inom ramen för den offentligt finansierade vården och omsorgen - hur säljer man extra tjänster "inom denna ram"??

"Vårdföretagen kan etablera sig där det är mest lönsamt, inte där behoven finns."

Här har ju vänsteroppositionen ett historiskt problem. Medan Alliansen verkar för att system där det är lönsamt att etablera sig där behoven finns, så verkar vänsteroppositionen för att etablering bara ska ske där politikerna bestämt att det ska finnas behov...

"Vi har inte råd med dagens höga arbetslöshet."

Detta påstående är ju helt i linje med Alliansens arbetslinje, men vad som saknas i trions artikel är ju argument om hur deras arbetsfientliga politik ska leda till någon bättring.

"Privata försäkringar och gräddfiler hör inte hemma i den offentligt finansierade välfärden."

Några sådana förslag finns inte från Alliansen och de retoriska piruetterna från vänstertrion väcker ändå frågan om vad vänsteroppositionen egentligen vill göra konkret, förutom att INTE göra det Alliansregeringen INTE gör (fast trion påstår det)....

---

Läs även
Hans Dahlgren, Vårdföretagarna i dagens SvD

Tidigare blogg: Alliansen och utvecklingen av sjukvården

---

Inga kommentarer: