fredag 4 juni 2010

Vänsterns skola - bara för de starkaste!

Bland moderater har frågan om betyg varit självklar - betyg behövs i skolan. Lika självklart har det varit för vänstern att avskaffa betyg och protestera mot återinförandet. Med den aktuella analysen, som visar att under den tid som betyg har saknats i större delen av grundskolan så har andelen pojkar från studiemotiverade hem ökat bland dem som går igenom hela gymnasiet. Slutsatsen är klar: betygen är av betydelse främst för de barn som kommer från hem med mindre studievana.

Som så mycket i vänsterns politik så kan det låta omtänksamt och riktigt vid en ytlig betraktelse, innan man ser till de mer långsiktiga och djupgående konsekvenserna. Då blir det i stället motsatt effekt. Det är säkert lockande för många partistrateger på vänsterkanten att puffa fram sådana gulliga och kortsiktiga - och därmed faktiskt opportunistiska - politiska förslag. Men det verkar som om huvuddelen av väljarna inte går på så enkla trick. Det är i så fall bra för Sveriges alla invånare - både de starka och de mindre starka. Sverige behöver mer av de Nya Moderaterna och Alliansen.

Till skillnad från de reaktionära partierna på vänsterkanten innebär den politik de Nya Moderaterna står för inte en återgång till det gamla betygssystemet. Till skillnad från vänsteroppositionen har man lärt av tidigare misstag. 60-talets relativa betyg byggde på en övertro på statistiska metoder och innebar i praktiken att det gällde att visa sig bättre än klass- och årgångskamrater. Det var inte kunskapen i fokus, utan rangordningen. Övergången till målrelaterade betyg var därför en fundamental förskjutning i skolans inriktning.

Ett annat allvarligt missgrepp i vänsterns skola är föraktet för praktiska utbildningar i gymnasiet. Under decennier har vänstern förkunnat att den enda vägen till lycka och framgång är en avancerad teoretisk utbildning. Genom att föra in mer och mer teoretiska ämnen har man tvingat bort många ungdomar som under tonåren inte känt motivationen att studera teori och därmed bidragit till ruinerat självförtroende, växande utanförskap och betydligt ökad risk för arbetslöshet, missbruk och kriminalitet. Det är - och har alltid varit - en oansvarig politik, liksom att bristen på uppföljning - däribland betyg - inneburit att många elever med läs- och skrivsvårigheter som borde upptäckts i lågstadiet kommit vidare till både högstadium och gymnasieskola, men med ett knäckt självförtroende.

Den stora skillnaden nu är inte vänsterns politik, utan Nya Moderaterna. När jag själv var aktiv i Fria Moderata Studentförbundet på 80-talet var det många som ansåg att Sveriges invånare i första hand behövde frihet och man ansåg att välfärden var det främsta hindret. Då var det att tala till döva öron om att människor i allmänhet inte ser välfärdssamhället som negativt i sig och att allt tal om att ersätta välfärden med frihet var dömt att misslyckas. Så mycket större är då glädjen att Nya Moderaterna lyckas visa att man kan arbeta för både välfärd OCH frihet!

---

Senaste opinionsundersökningen (Demoskop)

Ida Drougge, Mats Gerdau

---

SvD, DN, DN, Aftonbladet

---

Tidigare bloggar:
Alliansen återinför betyg i skolan
Veckans bloggdebatt: behövs betygen?
Kommentarer till skolreformen

---


Vad vill den rödgröna röran med friskolorna?

Inga kommentarer: