måndag 21 juni 2010

Vård på villovägar?

Två mycket olika vårdfrågor har dykt upp senaste veckan.

Det ena är Socialstyrelsens ändrade föreskrifter som leder till orimliga konsekvenser för omsorgen om dementa personer. Enligt en ledare i gårdagens DN har till och med en tjänsteman på Socialstyrelsen yttrat sig:
"Kanske kan man låta någon personal följa med den demente som bestämt sig för att nattvandra. Det är inte okej att knappa personella resurser inskränker individens frihet."

Det Socialstyrelsen inte verkar ha någon som helst förståelse för, är i vilken grad dementa personer har rimliga möjligheter att fatta rationella beslut. Om man inte kräver av dementa att de ska fatta rationella beslut, så kan man i de flesta fall ifrågasätta om de på grund av sjukdomen är i stånd att förstå konsekvenserna av sina beslut.

Givetvis ska omsorgen om dementa bygga på respekt för individen och så långt det är rimligt - inte minst med tanke på individens egen säkerhet och trygghet - kunna ha ett inflytande över det dagliga livet. Men har Socialstyrelsen övervägt hur ofta en dement persons försvinnande beror på just förvirring - inte sällan ett försök att hitta sedan länge bortgångna anförvanter, osv. Vid demens är det vanligen inte en fråga om ett medvetet önskemål om att ta en promenad runt kvarteret, utan drivs just av förvirring.

---

En annan fråga som blivit aktuell, denna gång för att Moderaterna i Stockholms Läns Landsting inte föll in i kören som sjunger lovsånger till fria sprutbyten för narkomanter som injicerar in i blodkärlen.

I dagens SvD finns en brännpunktsartikel som lyfter denna fråga under rubriken Sprutbyte räddar inte liv:
"Införandet av sprutbyte är i bästa fall en icke-insats mot HIV-spridning bland narkotikamissbrukare. I sämsta fall är det en början till en uppluckring av den restriktiva narkotikapolitiken."
[...]
"Sprutbyte skyddar inte mot hiv. Vare sig Socialstyrelsens utvärderingar eller internationell forskning ger stöd för att sprutbyte i sig skyddar mot hiv-smitta bland injektionsnarkomaner.

Sprutbyte leder inte vidare till Narkomanvård. Sprutbytesprogrammen i Malmö och Lund har inte visat att deras verksamhet leder till att missbrukarna slussas vidare till vård som de annars inte har påbörjat. Internationella erfarenheter ger samma besked. Sprutbyte räddar inte liv.

I Sverige har Skåne de högsta narkotikarelaterade dödstalen trots att man där delat ut sprutor i över 20 år. I Göteborg, där man inte delar ut sprutor, är dödligheten inte ens hälften så stor.

Trots att vi alla företräder partipolitiskt obundna organisationer vill vi ändå ge Moderaterna i Stockholms län en eloge för en rakryggad hållning när det gäller sprutbyte."

---

SvD

---

Inga kommentarer: