måndag 5 juli 2010

Betygslöshetens konsekvenser

Lärarnas Riksförbund har låtit SCB göra en undersökning av hur betygen förändrats för barn från familjer med olika ekonomisk bakgrund. Resultatet är inte acceptabelt, oberoende av hur SCB definierat fattigdomsbegreppet och i vilken grad nyanlända invandrare har påverkat resultatet: för gruppen barn i familjer med bättre ekonomi har betygsmedelvärden stigit till skillnad från gruppen barn i familjer med sämre ekonomi.

Lärarförbundet tycks bara peka ut en orsak - kommunaliseringen av skolan. Men det har tidigare framgått att den betygslösa skolan i hög grad sviker elever från hem med mindre studietradition. Till detta kommer även 80-talets katastrofala nedrustning av lärarutbildningarna.

Den mest solidariska handlingen för Sveriges barn och vår framtid är alltså att rösta på Alliansen. Vänsterns motstånd mot en skola som ger stöd för alla är ett hot framför allt mot dem med svagare studietradition. Till detta kommer socialdemokratins mångåriga förakt för praktiska yrkesutbildningar - studietrötta gymnasieungdomar måste läsa mycket teori för att direkt vara kvalificerade för högskolestudier. Den inställningen visar både på bristande respekt för "hantverksyrken" och avsaknad av förståelse för många ungdomars behov av yrkeskunskaper som inte kräver teoristudier men som kan ge välförtjänt självkänsla!

En röst på Alliansen, och då i synnerhet Moderaterna, är en röst för framtiden - för alla!

---

SvD, SvD, DN, Aftonbladet

---

Mats Gerdau, Margareta Pålsson

---

Tidigare bloggar:
Vänsterna skola - bara för de starkaste
Rödgrönröd röra inom skolpolitiken

---

Inga kommentarer: