tisdag 6 juli 2010

Det räcker inte att vara emot!

Miljöfrågorna är viktiga för oss som lever nu och för dem som kommer efter oss. Därför är Alliansens miljöpolitik vägen framåt, till skillnad från vänsteroppositionen och Miljöpartiet.

I dagens SvD skriver Maria Wetterstrand om den moderata miljöpolitiken. Som vanligt när MW uttalar sig så är de retoriska knepen och finterna legio.

Genom åren har man kunnat notera att vänsteroppositionens och MPs miljöutspel i mycket stora delar har handlat om kortsiktigt tänkande: peka på ett problem och föreslå en enkel lösning men överväg inte konsekvenserna av denna enkla lösning, som till exempel den viktiga frågan om problemet verkligen löses eller om lösningen i sig skapar andra problem. Riktigt tydlig blir problematiken med exemplet från Stockholm, där MP deltog i ledningen under förra mandatperioden men egentligen inte åstadkom så mycket konstruktivt, i varje fall vad gäller luftkvaliteten på Hornsgatan. Stockholmsalliansen tog tag i problemet och införde lokala restriktioner och beslöt även att göra uppföljningar av om beslutet hade avsedd effekt. Vad ville MP? nationell skatt på dubbdäck - som ju skulle öka kostnader även på landsbygden men knappast påverkar luftmiljön på Hornsgatan.

På liknande sätt målar Maria Wetterstrand upp hur ondskefull Moderaterna och Alliansregeringen varit på en rad punkter. Men hennes retorik tar slut där Alliansens motiveringar förklarar det längre konsekvenstänkandet. Miljöpartiet står fortfarande för ett-leds-politik, där förslagen handlar om att förbjuda, förhindra och försvåra - oavsett de vidare konsekvenserna av dessa förslag. Det går inte att dra spår fram till varje trappuppgång!

Även om Maria Wetterstrand försöker klara sig undan att förklara sin egen och vänsteroppositionens politik genom att tala om att göra "bokslut" över den innevarande mandatperiodens Allianspolitik, så saknar man i en valrörelse att ett parti som anser sig värna om miljön inte redogör konkret för vad man vill göra och hur detta påverkar människors liv och ekonomi i ett vidare perspektiv.

En röst på moderaterna i höstens val är en röst för en hållbar miljöutveckling - MP står för en ohållbar miljöavveckling!

---

Tidigare bloggar:
Vart är Miljöpartiet på väg?
Miljöpartiet och verkligheten
Miljöpartiet och verkligheten ännu en gång
Alliansens Stockholm - Europas miljöhuvudstad

---

Inga kommentarer: