tisdag 6 juli 2010

För lite ... och för sent

Den rödgröna oppositionen har idag offentliggjort att man enats om betyg från årskurs 7 och omdömen från årskurs 1. Mona Sahlin sa i en TV-intervju att betyg från 6 års ålder var helt fel och Lars Ohly antydde att hela beslutet var fel men att V gick med på det för att det skulle bli enighet.

Så ser en visionär och framåtblickande politisk kraft på skolan? Vad är det man vill med betygen? Vill man bara försöka stoppa en växande majoritet som är för betyg i skolan i stället för att fråga sig hur betygen kan ge stöd för elever från resurssvagare familjer?

Man säger nej till "sortering" av eleverna och att förskolebarn aldrig ska "behöva känna sig underkända". Eftersom man med detta underförstår att betyg innebär att barn ska känna sig underkända och sorterade så menar man alltså att detta kan ske från årskurs 7.

Det är bra för Sveriges barn och elever att det finns en framåtblickande Allians som vill ge alla barn chans att utvecklas!

Vänsteroppositionen talar visserligen om att "Varje elev måste kunna utvecklas efter sina förutsättningar", men det handlar bara om att uppnå skolans mål . I den följande meningen ges begränsningen "Undervisningen måste anpassas efter vad den enskilde eleven behöver för att nå målen i skolans ämnen" - det pekar tydligt mot att det är G som är målet (som står att läsa i den korta och ytliga text som anges som hela överenskommelsen). Inte någonstans anges kunskap och färdigheter för eleverna som det primära målet. Istället är det primärt angivna målet ökad sysselsättning i skolan. Detta är i och för sig vällovligt, men egentligen bara för att uppnå bättre kunskaper hos eleverna, inte som ett mål som är överordnat det mål som inte anges i vänsteroppositionens skrift.

En annan viktig fråga är friskolornas framtid i ett rödgrönrött Sverige. Detta nämns inte alls i överenskommelsen och vi minns Lars Ohlys uttalanden från igår om att bannlysa all vinst inom skolverksamhet...

Mest passande till Vänsteroppositionens överenskommelse blir För lite och för sent... för lite stöd till Sveriges barn och det kommer alldeles för sent i skolan!

En röst på moderaterna i höstens val är röst för solidaritet med Sveriges barn!


---

SvD, DN, Aftonbladet, Expressen, SvD, PJ Anders Linder

---

Margareta Pålsson, Mats Gerdau, Kent Persson, Mats Gerdau

---

Inga kommentarer: