fredag 9 juli 2010

Förskola - varför finns den?

EN SOMMARKRÖNIKA om olika ideologier

En stor ideologisk skillnad mellan Allianspartierna och den rödgrönröda gruppen är synen på barn och familjen. Historiskt kom inte "dagis" till för barnens skull, utan för att fler föräldrar som var hemma med barn skulle komma ut i arbetslivet - alltså för att förse Sverige med arbetskraft. Därför gjordes även det dåvarande skattesystemet om så att det skulle bli ekonomiskt tungt för en förälder att vara hemma under barnens uppväxt.

Det kan knappast råda något tvivel om att detta haft mycket positiva effekter på jämlikhet och då främst kvinnors ställning i samhället - därmed inte sagt att alla orättvisor är undanröjda (även om Gudrun Schymans beskrivning av löneskillnader inte helt oväntat inte ger hela bilden - se även Medlingsinstitutets rapport). Och i och med att den könsbundna militära värnplikten avskaffats så har det sista skälet till "särbehandling" undanröjts. En gång i tiden var ju genomgången värnplikt krav för statlig tjänst och i många fall även en faktor för lönegradsplacering! Skälet var givetvis den minimala ekonomiska ersättning som värnpliktiga gavs; men både plikt och privilegier skapar olika orättvisor i sitt kölvatten!

När det gäller förskolan framgår det allt tydligare att inte minst S främst ser förskolan som en funktion som inte bara är bättre än föräldrarna på att ta hand om barnen, den ska dessutom "avlasta" föräldralediga från äldre barn. Bilden är tydlig: barn är en belastning som skattebetalarna har en skyldighet att befria föräldrarna från!

Aftonbladet:
"Nu vill Mona Sahlin också att barn till arbetslösa och föräldralediga ska ha rätt till 30 timmars förskola.

– 15 timmars dagis är otillräcklig avlastning. Det räcker inte.

– Det ska vara 30 timmars barnomsorg till alla, även de barn som har arbetslösa föräldrar eller har fått ett syskon."

Kommentar: en arbetslös som står till arbetsmarknadens förfogande, dvs aktivt söker arbete och är beredd att ta arbete måste rimligen ha tillgång till barnomsorg. Så har vi det ordnat på Lidingö, där vi även erbjuder 30 timmar i veckan för föräldralediga. Förra året undersökte vi om en begränsning till 15 timmar kunde göra att andra besparingar kunde undvikas, men fann att det inte var möjligt, varför vi alltjämt erjbuder 30 timmar i veckan till föräldralediga. Men huvudskälet till detta är inte "avlastning" utan att i synnerhet de äldre barnen har positivt utbyte av kontakt med jämnåriga kamrater. Däremot kvarstår det "sociala" problemet att förhållandevis fler barn med föräldralediga föräldrar inte är med familjen under lov och mellandagar utan kvar på dagis, dvs då den "sociala" funktionen för barnen är mycket begränsad.

"– Det här kräver också en höjning av kvalitén i förskolan så barngrupperna inte blir för stora.

– Det handlar om nya jobbtillfällen för barnskötare och förskolelärare.

Mona Sahlin räknar med att förslaget kostar en halv miljard kronor.

– Kommunerna får bidra med lika mycket."

Kommentar: kvalitet = antalet jobbtillfällen...
Kommentar: det kostar alltså inget om kommunerna får betala en halv miljard extra?!
Dessutom har Utbildningsdepartementet räknat och kommit fram till att kostnaden blir c:a 3 miljarder!

Det som är slående i den rödgrönröda gruppens förslag är att det mest handlar om att smörja olika väljargrupper: fler jobb till lärare, förskollärare och barnskötare. Inte inriktningen och kompetensen hos dessa yrkesutövare. Jämför då med gårdagens Allianssatsning på skolan: där är syftet med satsningarna klart angivna. Det är även klart att resurser tillförs kommunerna för att göra detta.

Tror någon längre på att finansieringen är så enkel som Mona Sahlin låter påskina: vi höjer bara skatterna för dem som har råd!

---

SvD, SvD, SvD, DN

---

Kent Persson, Mats Gerdau

---

Inga kommentarer: