fredag 16 juli 2010

MP i sitt elfenbenstorn

Johan Folin skriver på ledarplats på svd.se om en debatt mellan Yvonne Ruwaida (MP) och Lars Dahlberg (S). I det referatet framkommer flera underligheter - eller snarare praktiska och logiska brister - i Miljöpartiets trafikpolitik för Stockholmsregionen:

Ruwaida hade en del förslag om hur godstransporter kan lösas i Stockholms län i framtiden även utan fler vägar. Exempelvis kan mer gods transporteras på färjor mellan de norra och södra delarna av Stockholmsområdet.

Men hur ska gods komma till och från färjorna? Ska lastbilar köra fram till, ombord på och vidare från färjor? Eller tänker man sig omlastning vid varje kaj? Talar vi om vägtransporter eller tågfärjor? Och även om en del transporter kan ske med spårbunden trafik - det går inte att dra spår till alla portar!

På en fråga om hur butiker i Stockholms innerstad ska hantera leveranser när trafiken står stilla på grund av tät biltrafik svarade Ruwaida att butiker i Stockholms innerstad kan lösa sina transportbehov genom att frakta gods på tunnelbanan nattetid.

Detta kan i bästa fall kallas naivt, men det är inte en lösning - möjligen ett önsketänkande. Tyvärr verkar det mest vara ett utslag för MPs bristande verklighetsförankring!

Slutligen måste man ställa sig frågan: MP, S och V har kommit överens om att efter en eventuell rödgrönröd valvinst i riksdagen anordna regional folkomröstning om Förbifart Stockholm eller ökad satsning på kollektiva färdmedel, däribland spårbunden trafik. Vilken sida står S på i denna fråga? Är det S som bara vill ha Förbifart Stockholm utan satsning på kollektivtrafik? Alliansen vill ju satsa på båda - lika nödvändiga - kommunikationssätten.

Det är inte ägnat att förvåna att fler och fler socialdemokrater nu bestämmer sig för att rösta på Alliansen i det kommande valet - därför att Alliansen står för ett verklighetsförankrat miljöalternativ, MP för fantasier utan verklighetsförankring och S bara söker enkla vägar tillbaka till makten oavsett innehållet.

----

Tidigare bloggar:
Hög tid att granska MP
MP vill förbjuda...
Vart är Miljöpartiet på väg?
Miljöpartiet och verkligheten - ännu en gång
Miljöpartiet och verkligheten - igen
Alliansens Stockholm - Europas Miljöhuvudstad
Otroligt verklighetsfrämmande
Dom får väl sälja då!
Att lösa problem eller att låtsas lösa problem
MP och verkligheten - i två olika universum

---

Inga kommentarer: