fredag 9 juli 2010

Musikundervisning - kommunalt och privat

En fråga som dyker upp med jämna mellanrum är avgifterna för den kommunala musikskolan. Lidingö lär ha de högsta avgifterna i landet, vilket oppositionen inte har någon förståelse för. Lidingö har en mycket bra Musikskola. En viktig faktor för detta är en målmedveten ledning som förmått skapa kontroll över kostnader. För att komma till rätta med långa köer har Kommunfullmäktige ökat anslaget förutom den årliga uppräkningen.

I Almedalen gick den rödgrönröda oppositionen ut med löftet att lagstifta om maxtaxa för kommunala musikskolor. Till skillnade från Alliansregeringens satsning på skolan finns inga löften att något statligt bidrag utgår till de kommuner som ska tvingas sänka avgifterna. I praktiken innebär det att en rödgrönröd regering kommer att åstadkomma en betydande minskning av Musikskolans budget i Lidingö. Det är inte bra, inte minst med tanke på den aktuella satsningen på Musikens Hus på Lidingö.

Förra året presenterades en utredning om Musikskolan på Lidingö. Där framgår vilka avgifter som icke-kommunal verksamhet har för undervisning som främst vänder sig till barn och ungdom:

3.4 Andra aktörer, marknaden
Det finns naturligtvis också ett privat eller föreningsdrivet kulturutbud på Lidingö och många av dessa aktörer bedriver också en pedagogisk eller social verksamhet riktad till Lidingös barn och ungdomar. I en förteckning nedan beskrivs vilka privata musik- eller kulturalternativ som finns, vilken verksamhet som de bedriver och vad alternativen kostar för deltagare. Som jämförelse kan nämnas att den kommunala musikskolan för individundervisning kostar 1 700 kr/termin. Musikskolan garanterar minst 27 lektioner per läsår. Elever som deltar i instrumentalundervisning får delta avgiftsfritt i orkester- eller ensembleverksamheten. Musikskolan erbjuder även körsång. Om man enbart väljer att delta i körsång är kostnaden 700 kr/termin. Elever som deltar i sångundervisning får delta avgiftsfritt i körverksamheten.

Alternativa anordnare musik:
− Medborgarskolan Lidingö (akustisk gitarr, elgitarr och elbas i grupp) 2 350 kr/pers 10 ggr á 30 min
− Aktiv ungdom Lidingö (Piano, gitarr, elbas) 2 300 kr/12 ggr à 30 minuter (per enskild eller par)
− Privatundervisning (trummor, piano) ca 200 kr/40-45 minuter
− Lidingö danscenter (Piano/Fiol/Dragspel/Skriva låtar/Musikteori) 2 445 kr/12 ggr á 30 min
Svenska kyrkan, Ansgarskyrkan (SMU) erbjuder ingen musikundervisning, däremot har det ett flertal körer.

Alternativ kultur:
− Aktiv ungdom Lidingö (Dans) 650 kr/10 ggr à 50 minuter (7-9 år)
− Kulturama Lidingö
o Musikal 1 375 kr/termin
o Modern Jazzdans 1 400kr/termin
o Streetdance & breaking 1 373 kr/termin
o Teater 1 375-1 475 kr/termin
o Dansmix 1 210-1 375 kr/termin
− Medborgarskolan
o Lindy hop 1 860 kr/6 ggr á 2 tim
o Teckna Millesgårdens statyer 890 kr/3 ggr á 2,5 tim
− Ocean Waves SDC Lidingö (Squaredance) 400 kr/termin ca 2 tim
− Lidingö danscenter
o (Street, Mix, Funk, Raggamix, Disco, Afrikansk dans) 1 380 kr/termin, 1 tim.
o Högre nivåer 1 690 – 2 400 kr/termin, 1,5 tim
Genomgången baseras på en sökning på Internet och avser visa i vilken utsträckning det finns andra alternativa kulturentreprenörer för barn och unga. Det är sannolikt inte en helt komplett förteckning då det kan finnas ytterligare verksamheter som inte har någon egen hemsida. Avgifter kan också ha ändrats.

---

DN, Aftonbladet, Expressen

---

Inga kommentarer: