söndag 4 juli 2010

Rödgrönröd ekvation går inte ihop

Det är inte utan att man börjar ana en viss desperation i det rödgrönröda lägret. Igår kom ett utspel om att vänsteroppositionen ska satsa mer än Alliansregeringen på "välfärd". Däremot ges ingen klar bild av hur det ska gå till, när övriga delar av oppositionens förslag går ut på att försvaga den ekonomi som ska kunna klara välfärden.

Dessutom är det ett oblygt försök att kopiera Alliansens matchning av S-regeringen i förra valet. Men skillnaden är fortfarande att Alliansen står för arbetslinjen och oppositionen för bidragslinjen. Tydliga exempel på att oppositionen antingen inte förstått vad den offentliga sektorn har för uppgift, eller cyniskt försöker ragga röster genom att utnyttja somliga väljares godtro, är kraven på att kommuner och landsting måste ordna heltidsanställningar för dem som så önskar. Det är alltså kommuners och landstings främsta uppgift att ordna "sysselsättning", inte att uppgiften att i främsta hand ge ett effektivt serviceutbud (om det inte kan ordnas på annat sätt). Även detta är ett utslag av bidragslinjen. Och ekvationen går inte ihop när man för en politik som minskar arbetet och ökar bidragen.

---

SvD

---

Inga kommentarer: