torsdag 22 juli 2010

Rött ljus för faktakollen

I dagens SvD skriver "faktakollen" med braskande rubriker att "En pensionär betalar 700 kr mer i skatt". Det är en rubrik som är klart missvisande!

Läser man i texten finner man att pensionären betalar 273:50 mindre per månad i skatt än 2006. Skillnaden på 700 kr kommer sig av att löntagare med motsvarande månadsinkomst fått en minskad månatlig skatt i storleksordningen 998:17 kr, dvs drygt 700 kr mer i minskad skatt.

Däremot stämmer inte rubriken som klart ger det felaktiga intrycket att pensionären betalar mer skatt nu än 2006.

Således rött ljus för faktakollen!!


---

Jonas Pettersson, SvD

---

Tidigare blogg:
S-vill ha Straffskatt för alla

---

2 kommentarer:

charlie83 sa...

Om man skall vara ärlig så gav faktakollen grön-gult ljus till de rödgröna eftersom en pensionär betalar drygt 700 kr mer än en arbetande person i skatt. Däremot så betalar en pensionär idag mindre skatt än vad de gjorde 2006, men det är inte ett påstående som de rödgröna kommenterat och således inget att granska.

Lars Björndahl sa...

Det röda ljuset avser Faktakollen vars rubrik är allt annat än korrekt. Jag har tidigare talat med många pensionärer som trott att de faktiskt fått HÖGRE skatt och när jag upplyst dem om att de faktiskt fått SÄNKT skatt, om än inte lika mycket som de med förvärvsinkomst så har de känt sig lurade av vänsteroppositionens sätt att lägga fram saken. Det är inte speciellt "faktakollmässigt" att tillåta en rubrik som så lätt kan misstolkas.

I detta fall är det allstå kritik mot att faktakollens rubrik är missledande!