söndag 4 juli 2010

Vad har oppositionen för uppgift på Lidingö?

För att en demokrati ska fungera finns en rad förutsättningar som måste vara uppfyllda.

I grunden måste ju alla vuxna vara röstberättigade, invånarna ha yttrandefrihet och rätt att bilda föreningar för att driva politiska frågor.

I praktiken räcker det sällan med att varje invånare själv har en kritiskt granskande attityd gentemot dem som är valda att utöva den politiska makten - ett flertal fristående media som kan granska makten är väsentligt, men även att politiker i opposition bedriver en ärlig och rättfram opposition.

Min erfarenhet av nästan fyra år som ledamot av Lidingö Kommunfullmäktige är i vissa avseenden ganska nedslående. I allt för många debatter har sakligheten lagts på hyllan i en märklig iver att med förenklade eller förfalskade resonemang försöka vinna invånarnas gehör. I en del fall har det varit fråga om att motivera sina egna ställningstaganden med rena påhitt om den styrande majoritetens förslag och motiven till dem.

  • Lidingövallen
  • Södra Huvudleden
  • Lidingö Hospice

Den punkt där olika företrädare för oppositionen gör både sig själva och Lidingöborna den värsta otjänsten, är när man inte sätter sig in i fakta utan baserar sina ställningstaganden på ogrundade rykten, hörsägen eller rena partsinlagor.

En särställning intas här av Lidingöpartiet, som ständigt påstår att Lidingömoderaterna står för ett ohämmmat och i det närmaste okontrollerat byggande, som till och med vill skära ned resurserna till stadsbyggnadskontoret så att lagliga bygglovsprövningar inte ska kunna ske inom rimlig tid. Till detta kommer enskilda representanters beskyllningar om "hemliga uppgörelser", senast i debatten om Södra Huvudleden, där det upprepat påstods att M och FP skulle planera för en bro till Nacka. Det sättet att argumentera ger god grund för att dra slutsatsen att några verkligt hållbara argument inte finns - därför tar man till rena påhitt.

----

Tidigare bloggar:
Vägtunneln samhällsekonomiskt lönsamt
Om palliativ vård och Lidingö Hospice
Lågvattenmärke i Kommunfullmäktige

----

Inga kommentarer: