måndag 30 augusti 2010

20% av inkomsttagarna betalar 50% av all inkomstskatt

Av vänsteroppositionens vulgärpropagande får man lätt intrycket att de med de högsta inkomsterna knappast betalar skatt. Enligt en rapport från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle som refereras i DN framgår det att den femtedel av befolkningen som har de högsta inkomsterna i landet betalar hälften av all inkomstskatt...

Ytterligare kommentarer är överflödiga!

---

Stefan J Eriksson, Edvin Alam, Kent Persson

---

Inga kommentarer: