tisdag 17 augusti 2010

Alliansen behövs också för miljöns skull

Miljöpartiet har ett miljötillvänt namn, men därutöver är partiet inte speciellt bra för miljön. Det ska vara ensidiga satsningar på kollektivtrafik och i synnerhet spårbunden sådan. Transporter till affärer i Stockholm ska ske i tunnelbanan under nätterna och nya köpcentra utanför städerna ska förbjudas. Lastbilstrafik ska få höjda kostnader - men hur man ska skilja på transporter som bara går på väg och sådana som går mellan järnvägsterminaler och avsändare respektive mottagare har man inte lyckats förklara. Det kanske ska vara de kommunala bussarna som kör varorna på nätterna?

När ska Miljöpartiets verklighetsfrämmande önskedrömmar utsättas för kritisk granskning av media? Eller är Maria Wetterstrands demagogi för hotfull för dåligt pålästa journalister?

---

SvD, SvD, DN

---

Tidigare bloggar:
Vart är miljöpartiet på väg?
Miljöpartiet och verkligheten - igen
Alliansens Stockholm - Europas Miljöhuvudstad
MP i sitt elfenbenstorn
Otroligt verklighetsfrämmande
Dom får väl sälja då!
MP och verkligheten - i två olika universum
Att lösa problem eller att låtsas lösa problem

---

Inga kommentarer: