torsdag 19 augusti 2010

Elever i Hersby Gymnasium får egna datorer

I kommer det efterlängtade tillkännagivandet: Elever i Hersby Gymnasium får egna datorer. I ett pressmeddelande från stadshuset:

"Alla som börjar i årskurs 1 på Hersby gymnasium får i år varsin skoldator. Med egna bärbara datorer ska utbildningen bli enklare, mer uppdaterad och samarbetet mellan lärare och elever öka.

Redan i dag är mycket av undervisningen på gymnasiet it-baserad och sker då med hjälp av skolans lånedatorer. Genom egna elevdatorer kommer värdefull lektionstid att kunna sparas in.

– Vi har nu installerat projektorer i alla klassrum och trådlöst nätverk i hela skolan så det ska vara lätt att visa material från datorerna, dela information och jobba uppkopplad, säger Erik Juntikka, rektor på Hersby.

Sedan en tid tillbaka använder gymnasiet en digital läroplattform som heter It´s Learning. Här kan lärare och elever bland annat dela material och kommunicera med varandra även utanför lektionstid. Kopierade kompendier har bytts ut mot pdf:er och wordfiler. Skrivuppgifter lämnas in och kan rättas digitalt. Kommunikationsvägarna har blivit fler och kortare, något som alla tjänar på.

Men för att det ska fungera riktigt bra behövs en dator med internetuppkoppling. Så nu får alla ettor varsin liten bärbar skoldator. De tio tum skärms stora datorerna får användas privat men är redan från början anpassade för skolarbete.

– Inga datorer kommer att ersätta de vanliga lektionerna, istället ska de skapa bättre förutsättningar för dem, säger Erik Juntikka.

– Många läroböcker blir snabbt inaktuella. Då passar det perfekt att kunna leta fräschare information på webben att komplettera med."

Utveckling av IT i skolan är en viktig del av den moderata skolpolitiken. Då handlar det inte bara om att alla elever ska ha tillgång till datorer, utan att det finns ett genomtänkt koncept där man drar nytta av modern teknik för att utveckla kunskapsförmedlingen – dvs undervisning och inlärning. Det är ett väsentligt initiativ från Hersby Gymnasium att i samarbete med stadens IT-avdelning sjösätta detta i full skala – fullt värdigt ett av Sveriges bästa gymnasier. Det pågår utveckling av IT i undervisningen i flera andra skolor på Lidingö och man kan därför förvänta sig en positiv utveckling för IT i skolan i Lidingö.

Inga kommentarer: