måndag 9 augusti 2010

Föräldrars rätt och ansvar

Folkpartiet är förvisso en allianssyster i Regering, Landsting och Koalitionspartner i Lidingö Stad, men med anledning av några utspel kan jag inte låta bli att ge uttryck för en viss förvåning.

I går förde Folkpartiledaren Jan Björklund åsikten att stökiga elevers föräldrar ska kunna tvingas sitta med i klassrummet. Det var tydliga batongtag: varje kommunal utbildningsnämnd skulle få rätt att tvinga föräldrar till skolan - mot viss ersättning för förlorad arbetsinkomst. Jag tycker inte att det är rätt ingång för att öka samarbetet mellan skola och familjer. Som så mycket annat där FP står ensamt i Alliansen så handlar om det förbud och maktutövning. Det för tankarna tillbaka till det folkparti som för några decennier sedan utmärkte sig just för förbud - en något smalspårig frikyrklig väg där begreppet liberal inte hade samma betydelse som i övriga samhället.

I dagens Expressen gör sig en ledarskribent till tolk för samma anti-liberala inställning med rötter i den "gamla" folkpartistiska traditionen. I detta fall rör det sig om att Vårdnadsbidraget är ett "Spisbidrag" och att föräldrar inte själva ska ha möjlighet att bestämma om hur omvårdnaden av barnen ska gå till, i varje fall om Expressen och Folkpartiet får råda.

Frågan är bara vilka väljare FP hoppas att vinna med denna inställning?

Givetvis är det föräldrarna som har ansvaret för barnens uppväxt, där utbildning är en av de centrala delarna. Men precis som med mobbning, så måste insatserna börja långt tidigare än när problemen exploderar. En ganska vanlig kommentar från skolpersonal är att det är just föräldrar till barn med svåra problem som det är svårast att etablera kontakt med. Där kommer det knappast att vara en fungerande metod att (till slut polishämtning?) tvinga föräldrar till skolan för att sitta som extravakter i klassrummet (för det var det Björklund målade upp). Nej, då är slaget förlorat (för eleven). Symptomen på oengagerade föräldrar lära visa sig långt innan 15-åringen är stökig på lektioner. Det är där skolan behöver utveckla arbetssätt som förebygger i stället för att bestraffa när det egentligen är för sent.

---

SvD, SvD, DN

Stefan J Eriksson

---

Tidigare bloggar:
Vårdnadsbidrag under attack
2 förskolor - 74 barn?
Fortsatt satsning på Lidingös unga

---

Inga kommentarer: