onsdag 25 augusti 2010

Kvalitet är mycket mer än barn/vuxen-kvot

Fortfarande inte några konkreta svar från vänsteroppositionen på Mats Gerdaus berättigade frågor om vad man har för planer för skolan.

Det enda konkreta är att man vill satsa på "kvaliteten" i skola och 'fritids' - men det enda man ser som "kvalitet" är i själva verket anställningar. Inget om rektorslyftet, lärarlyftet eller betydelsen av att låta professionen utvecklas.

I dagens intervju i morgonekot talade Mona Sahlin om att det inte skulle vara förbjudet med vinster i friskolor, men "det får inte vara en drivkraft". Hur ska man lagstifta om det? Vilka blir konsekvenserna?

Den stora skillnaden mellan Alliansen och vänsteroppositionen är alltså fortfarande att Alliansen analyserar problem i dagens Sverige, resonerar sig fram till lösningar och säkerställer finansiering. Vänsteroppositionen sätter upp fingret i luften för att känna vartåt opinionen kan tänkas blåsa, utlovar ett antal miljarder men har ingen specifik lösning på ett speciellt problem mer än att man hoppas att tillräckligt många väljare ska låta sig lockas av miljarderna.

Förvisso har Mona Sahlin nu sagt att skillnaden i beskattning mellan dem som arbetar och pensionärer inte ska minskas genom skattehöjningar utan genom skattesänkningar. Men Lars Ohly har ju upprepat att han inte riktigt delar den synen...

Fast å andra sidan ska ju skatterna höjas rejält för att betala alla bidragsökningar som utlovats, samt de mycket ospecificerade miljarder som utlovats. Men hur många låter sig luras av det ospecifika löftet att att skattehöjningarna bara ska betalas av de "rika"?? Bara drygt "1 %" av fastigheterna ska få höjd fastighetsskatt - hur många fastigheter är det fråga om? hur stort är totalantalet fastigheter? Och hur slår det i t ex Storstockholmsområdet. Inga andra besked än att bara de rikaste ska drabbas. Och om förmögenhetsskatten ska drabba dessa fastigheter har man ingen uppfattning om - det ska utredas efter valet vilken inställning vänsteroppositionen har. Fast vi har ju fått klart besked av MPs Mikaela Valtersson: de som inte har råd att bo kvar på grund av fastighets- och förmögenhetsskatt - "dom kan ju alltid sälja och flytta".

Bevare oss för en regering som saknar andra visioner än att invånarnas pengar egentligen är statens och kommunens, som saknar förmåga att analysera dagens problem i Sverige och formulera konkreta och finansierade lösningar.

Hela Sverige behöver Alliansen!!!

----

SvD, SvD, SvD, DN, DN, SR, DN

---

Inga kommentarer: