fredag 20 augusti 2010

Mona Sahlins valtaktik - inte etik!

I TV idag citerade Mona Sahlin Fredrik Reinfeldt, men i överensstämmelse med den brist på etik ett allt desperatare ledargarnityr i S ger uttryck för var det ett medvetet felaktigt - och därmed oetiskt - citat. Reinfeldt sa "Sverige ska bli ett skatteparadis för låginkomsttagare"; Sahlin påstod att Reinfeldt sagt "Sverige ska bli ett skatteparadis". Att utelämna objektet - låginkomsttagarna - kan inte skyllas som ett misstag. Det är ett högst medvetet grepp - inte retoriskt, utan demagogiskt.

I dagens SvD påstår Sahlin att
"Under det senaste året har antalet anställda i skolan, vården och omsorgen minskat med ungefär 25000"

Men som Bjarne Grankvist påpekar, det var inte sant det heller, eftersom mer än hälften av dessa fortfarande arbetar inom skola, vård och omsorg, men med annan arbetsgivare än stat, kommun eller landsting.

Den fråga man måste ställa sig är ju: finns det överhuvudtaget någon sant i det som sägs från S-ledningen?

När vi - en grupp M-medlemmar - var på den Moderata valuptakten på Södersmalmstorg i lördags, blev vi intervjuade av Nordtyska radion. Efter intervjuerna kom vi fram till att Socialdemokratins enorma fall i opinionsundersökningar och Mona Sahlins oerhört låga förtroendesiffror i motsvarande undersökningar faktiskt inte kan bero på bara en person. Hela kretsen kring Sahlin visar inte på någon större kraft. Att partiledaren förfaller till rena osanningar, demagogiska trick och grova fel i statistik som skull stödja partiets program om den vore sann tyder på en pinsam kombination av inkompetens och desperation. Historien har tyvärr visat att det inte är alltid som tillräckligt många i befolkningen som genomskådare detta. Valutgången är inte alls klar - mycket arbete återstår för att inte även Sverige ska ledas av en grupp politiker som är beredda att ta till vad som helst för att vinna ett val.

---

SvD, SvD, SvD

---

Inga kommentarer: