fredag 27 augusti 2010

(S) och verklighetsbilden

Det går stadigt neråt för (S) i opinionsmätningarna. Frenetiskt försöker Mona Sahlin och hennes medarbetare nöta in ett antal budskap som ska föra henne till Sagerska palatset:
  • Det är enbart ont, om "klyftorna" i samhället ökar
  • Alliansregeringen har ensam ansvaret för finanskrisen i Sverige (och världen också, verkar det)
  • Kvalitet i vård, förskola och skola mäts enbart i antal tjänster
  • Skattehöjningar ska bara drabba andra - som är så få att vi inte behöver bry oss

Lyckligtvis är uppenbarligen allmänheten mer verklighetsnära än ledningen för (S). Det framgick med ovanlig tydlighet i den granskning som gjordes i P1 i torsdags, där en hårt arbetande kvinna med avsevärda problem, inte minst i form av värkande leder, mycket taktfullt men lika tydligt yttrade sig om Mona Sahlins uppfattning om att knappast någon av alla sjukskrivna och sjukpensionerade kunde tänkas ha en reell arbetsförmåga kvar... Det var som HC Andersens saga om Kejsarens nya kläder, fast inte med ett barn utan en livserfaren hårt arbetande kvinna!

När gäller klyftor i samhället, så är det inte hållbart om vissa grupper får det sämre och sämre medan andra får det bättre. Men sanningen är ju att till allra största delen handlar det om att klyftor kan mycket väl öka om alla får det bättre. Dessutom är det ju så att om t ex förskollärare och barnskötare har samma lön - hur ska det "löna" sig för en barnskötare att anstränga sig och läsa in förskollärarkompetens? Lönespannet mellan LO-grupper och förskollärare/lärare/sköterskor är i många fall alldeles för litet - vilken uppmuntran är det till att skaffa sig mer utbildning? Det finns åtskilliga exempel där de små löneskillnaderna mellan grupper med olika lång utbildning innebär att individer med längre utbildning har lägre lön än andra med kortare utbildning.

Frågan om ansvaret för finanskrisen - och förnekandet att den alls påverkat Sverige kan väl bara försvaras av de mest inbitna och världsförnekande i vänsteroppositionen. Och trots detta är ju fler i sysselsättning nu än när Alliansregeringen tillträdde!

Åter frågan om kvalitet är det samma som antal tjänster. Förutom att det är fel, visar det på bristen på intellektuell kapacitet i den nuvarande S-ledningen, liksom i övriga rödgröna partier. Alliansregeringen har konkreta förslag medan vänsteroppositionen hittills nått fram till att föreslå fler tjänster. Är skolan till för lärarna eller för eleverna?

Skattehöjningar ska det bli, men speciellt S ger mycket oklara besked. Fastighetsskatten ska bara drabba dem som kan betala, och begränsningsreglerna som man tänker införa är jättebra, lovar man. Drygt 1 procent av alla fastigheter ska bara drabbas - men hur många fastigheter är det och hur mycket blir det per fastighet. Ett försiktigt överslag pekar mot 40.000 kr per fastighet om man ska få in de 4 miljarder kronor som man vill få in för att öka bidragen. Sedan vill man utreda om förmögenhetsskatt och fastighetsskatt inte ska ligga på varandra. Men om man då riskerar att låta fler individer behålla lite mer av sina pengar, då måste man ju ta in fler fastigheter, osv, osv. Beloppet man ska ta in har man ju satt till 4 miljarder. Dessutom fryser man bara beloppen/nivån i två år. Vad händer sedan, när man genom att gröpa ur arbetslinjen måste få in mer skatt? Är det någon som litar på att inte skatterna fortsätter att drabba fler? MP har ju deklarerat att man tycker att de som inte har råd att bo kvar ska flytta...

---

DN, DN, SvD

---

Inga kommentarer: