torsdag 12 augusti 2010

S - på väg in i en återvändsgränd

I dubbelbemärkelse synes S vara på väg in i en återvändsgränd. Dels handlar de politiska förslagen helt övervägande om att återvända till något som redan är passerat, dels visar S handlande på att man inte har några visioner och idéer om att gå framåt - förslagen leder bara till en återvändsgränd...

Det handlar om att inte riktigt veta vad man vill i alla stora frågor.

Ska skolan vara till för eleverna eller för att sysselsätta så många lärare som möjligt? Är barnens kunskapsinhämtande och utveckling viktigare än driftsformen?

Den "nya" satsningen på att minska arbetslösheten - är det bara praktikplatser och utbildningsplatser? Vill man inte göra något för att minska utslagningen på praktiska gymnasielinjer? Är det viktigare med intagningen av äldre till högskolan än att göra ett system som inte missgynnar YNGRE från att komma in på högskolan?

Hur ska man klara pensioner och sysselsättningsåtgärder när man gör det dyrare att anställa?

Det stämmer kusligt väl: framåt med Alliansen till spola tillbaka med Socialdemokraterna och deras samarbetspartners!!

---

SvD, SvD, DN, DN, DN

---

Edvin Alam, Thomas Böhlmark, Stefan J Eriksson, Kent Persson, Mats Gerdau, Ida Drougge

Inga kommentarer: