torsdag 19 augusti 2010

Socialdemokratisk taktik - inte etik!

S tror inte själva på att deras förslag tål dagsljus. Fastighetsskatten ska tillbaka och ge ökade intäkter med 4 miljarder, men DU ska inte betala - det ska en icke definierad "förmögen" person göra. Det ska finnas begränsningsregler som gör att nästan ingen alls behöver betala. Men inte vågar S tala om hur dessa regler ska se ut, för då kan ju illvilliga motståndare och partipolitiskt opartiska organisationer kontrollera om det verkligen stämmer. Men om det nu är så bra, varför behöver man då frysa fastighetsskatten i två år. Och är det dagens avgift eller vänsteroppositionens ännu odefinierade fastighetsskatt som ska frysta i två år? Och om reglerna är så bra (om än okända), varför behöver skatten frysas i två år? Vad händer när de två åren har gått?

Historiskt har S alltid höjt skatten - för alla. Inte bara för ett litet okänt fåtal, utan rejält och för alla. Det kommer man att behöva göra nu också, när RUT-verksamhet ska lämna den vita ekonomin, butler ska betjäna i tunnelbanan och Stockholms offentliga toaletter ska bli könlösa.

Det är väl få som tror att S budskap att skatten på pensioner och lön ska lika innebär att någon skatt ska sänkas. Skärskåda vad företrädarna för S har sagt: skatten ska bli lika, inte absolut att skatt på pensioner ska sänkas.

Sådan är uppenbarligen socialismens ansikte i Sverige idag: folket tål inte sanningen, så håll den dold tills vi får makten!

----

SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, Thomas Böhlmark

---

Inga kommentarer: