måndag 16 augusti 2010

Vad vill S förutom att få makt?

Ju mer man hör av Socialdemokratins företrädare ställer man sig frågan - vad vill man egentligen? Vad säger man bara för att locka väljare? Finns det några andra visioner än suget efter makt??

Sjukförsäkringen - populär fråga att använda för att ge intryck av att S i Riksdagen haft några större invändningar. Nu framställs sjukföräkringsreformen som stupstock och att alla utförsäkrade på grund av sjukdom helt saknar arbetsförmåga. Talande var morgonens partiledarintervju med Göran Hägglund (KD) där journalisterna utan större kritisk granskning bara upprepade vänsterns vulgärargument mot reformen. Men all opartisk statistik visar att sjukpensionering i många fall har använts för att bli a med obehaglig arbetslöshetsstatistik. Hägglunds hållning att det är varje vuxens grundläggande plikt att försöka försörja sig själv är helt korrekt - inte minst därför att han upprepat påpekade att om lagar och föreskrifter felaktigt drabbar människor som på grund av sjukdom inte kan arbeta, då ska välfärden fungera för dem. Men för dem som kan försörja sig själva helt eller delvis, där finns den grundläggande skyldigheten.

Skolan - den senaste veckan har Ylva Johansson (S) sjösatt påstående som inte är korrekta och idag dessutom lovat att kommunerna ska "tvingas" ge extra resurser till skolor i områden som "har svåra förhållanden" (eller hur man nu uttryckte det). Det är samma överhetsattityd som präglar synen på sjukvården (se nedan): du är hänvisad till den skola som finns i ditt närområde; finns det negativa socioekonomiska faktorer i det området ska den skolan få extra anslag oavsett vilka elever som går i den skolan. På Lidingö och i många andra moderatledda kommuner får skolorna medel i form av ett och samma belopp för varje elev. På Lidingö har vi utöver detta medel som går till den skola baserat på varje enskild elev som behöver extra stöd. Det innebär att de ekonomiska resurserna kommer till den skola där eleven med det extra behovet går, inte till den skola politikerna bestämt ska ha pengar. Valfrihet mot politisk överhet!

När den i Sverige helt godkända gymnasieexamen IB först av Högskoleverket gavs en så låg prioritetsgrupp att ingen med IB-examen skulle kunna komma in på de mer konkurrensutsatta utbildningarna, då hördes inget från vänstern. Men när detta åtgärdats, då höjdes stridsropen att "nu får diplomatbarnen gräddfil in i svensk högskola" medan gymnasister med utländsk examen "stängs ute". Ren och skär opportunism, men Alliansregeringen var ju tidigt ute med att man ska se över de regler som gör att personer med äldre gymnasiebetyg får svårt att konkurrera i det nya systemet. Det som glömdes bort i den diskussionen var att det system som i stort sett rått från slutet av 70-talet har missgynnat studenter som söker högskola direkt från gymnasiet. En stor andel av de nyblivna studenterna måste ta relativt okvalificerade arbeten i några år för att bli kvalificerade för högre studier. Det är inte speciellt effektivt, varken för individerna eller för samhället!

Vårdval Stockholm - vänsteroppositionen har rasat och radat upp falska påståenden om utfallet av Vårdval Stockholm. Man kommer att stoppa den fria etableringsrätten som har givit många fler mottagningar inte minst i de södra förorterna. Men det väsentliga är att etableringarna sker där invånarna efterfrågar vård, inte där politikerna bestämt att de ska gå!


RUT har omvandlat en stor svart marknad till en växande vit marknad. En stor grupp kvinnor får riktiga arbeten och kommer in i "systemet" med pensioner. Varför är det så fel? Kanske för att det kastar en djup skugga över en sektor som Socialdemokratin accepterat som en skuggtillvaro utanför den svenska välfärden?


Sammantaget är den Socialdemokratiska demagogin inriktad på kverulans och opportunistiska försök att röstmaximera genom att i avsaknad av visioner och integritet blåsa upp myter och hålla förmenta orättvisor vid liv.

---
SvD, SvD, DN, DN, DN, DN, DN, SvD

---

Mats Gerdau, Thomas Böhlmark, Paul Lindquist, Edvin Alam

---

Tidigare bloggar:
Den Socialdemokratiska strategin
Vänsterattack mot välfärden
Hur ska friskolorna strypas, Mona Sahlin?
Dementimaskingen (S) är i full gång
Socialdemokraternas stora mål - men hur når man dit?
Att både ha kakan och äta den
Rätt sätt att sänka skatter för pensionärer
SAAB, (S) och hyckleriet
S-omvandlingen = trolleritricket som är bara luft

---

Inga kommentarer: