måndag 9 augusti 2010

Vänsterns ologiska härdsmälta

I Dagens Nyheter proklamerar Vänsterpartiets Lars Ohly och Rossana Dinamarca att
"Skolan är en sedelpress för aggressiva aktiebolag"

De bevis man har för detta påstående är följande:
"Den svenska skolan har öppnat sig för en industri där aktiebolag berikar sig på elevernas och lärarnas bekostnad. Vänsterpartiet har tittat på årsredovisningar för 25 företag som driver fristående skolor i Sverige med sammanlagt omkring 60.000 elever. Genomgången visar att företagen gör stora vinster och använder olika upplägg för att föra över stora summor pengar från skolverksamhet till ägarna."

Det är inte ett alltför stort urval - räknar man på 12 årskullar à ca 100.000 barn så bör alltså totalantalet barn vara kring miljonen, så frågan är ju om det möjligen är ett inte helt slumpmässigt urval, utan ett valårsurval? Nu är ju Vänsterpartiet inte känt för att göra verklighetsnära analyser utan för att främst försöka rättfärdiga sina kortsiktiga socialistiska drömmerier med olika teoretiska termer. Det man glömmer med att ta med i den indignerade litanian är följande:

  • Förekomst av friskolor stimulerar inte bara eleverna i den egna skolan utan även näraliggande kommunala skolor.
  • Det är frivilligt att gå i fristående skolor - varför vill så många föräldrar att deras barn ska gå i dessa skolor om de nu avsiktligt går in för låg kvalitet?

I Aftonbladet verkar man på ledarplats gå i polemik med Vänsterpartiet genom att i rubriken proklamera att
"Skolan är inte en sedelpress"

Sedan fortsätter man med dimridåerna och dubbla ståndbpunkter:

"Skolan har, för att använda rubriken över Lars Ohlys och Rosanna Dinamarcas debattartikel i DN i går, blivit ”en sedelpress för aggressiva aktiebolag. ... Det är tyvärr ingen överdrift."

Om vinster i friskolesektorna skriver man:
"Vänsterpartiet vill bromsa denna utveckling. Det vill inte Socialdemokraterna, som lagt sig platt för Miljöpartiet och vägrar se hur friskolevurmen utmanar jämlikhetstanken. "

Så - jämlikheten hotas alltså av att fler "överklass"-föräldrar låter sina barn gå i skolor som utarmas kvalitativt genom orimliga besparingar och dålig kvalitet??

Men den springande punkten är väl vad som definieras som kvalitet! I vänsterpartiernas retorik förefaller det bara vara frågan om antalet anställda - inte hur väl eleverna utvecklas.

Givetvis ska inte dåligt skötta friskolor få kunna fortsätta; inte heller dåligt skötta kommunala skolor. Alliansregeringen satsar på skolans verkliga kvalitet, inte enbart på anställningsstatistik. Vänsteroppositionen förefaller inte ha tänkt ingenom sina argument: logiken lyser med sin frånvaro och splittringen är stor. Det enda man tycks vara överens om är att inte göra skolan bättre för barnen...

---

En viktig fråga man måste ställa sig är ju hur stora dessa "enorma" vinster är. Bara i Lidingö är hela budgeten för förskolor och skolor (kommunala och fristående/enskilda) ca 1 miljard kronor. Hur mycket är då 100-125 miljoner (500 miljoner under 4-5 år enligt Aftonbladet) för hela friskolesektorn (om siffran nu alla stämmer)? Vänsterpartiet anger att Pysslingen haft en vinst på ca 3.000 kr per barn och år. Pengersättningen till kommunala och enskilda förskolor i Lidingö ligger på över 100.000 kr per barn och år. Att Pysslingen uppger att man återinvesterar viftar V bort:
"Det är ett vanligt sätt att blanda bort korten. Alla vet att riskkapitalbolaget som äger Pysslingen inte gör det av ideella skäl."

---

Inga kommentarer: