söndag 19 september 2010

Än är valrörelsen inte över

Efter ytterligare ett pass à två timmar i Lidingö Centrum är det skönt att konstatera hur Lidingöbor frågar om sådant som de undrar över även om det samtidigt är bedrövligt att somliga lokala partier kan sprida falska rykten och att lokalpressen okritiskt sväljer allt från "oppositionen".

Ett exempel är den fortsatta utredningen av en vägtunnel för att leda tung genomfartstrafik förbi en slingrande villagata och bort från barnens väg till och från skola och förskola. I decennier har bristande politisk kraft och handlingsvilja fördröjt en väg som planerats utan att realiseras. Våldsamma överdrifter av kostnaderna och total tystnad om att oppositionens eget förslag inte löser grundproblemet men kostar minst hälften av vad tunnelalternativet beräknats kosta - det är den "ärliga" oppositionens förslag. Men mest förslagna är den lokala Lidingöcentern (som är så långt ifrån Maud Olofssons riks-center man kan komma) som under 10 års tid varit helt inriktade på en bergtunnel och som såväl i lokalpressen som i kommunstyrelsen givit det aktuella förslaget sitt fulla stöd, för att två veckor efter kommunstyrelsesammanträdet göra helt om i kommunfullmäktige. Och dessutom blåneka till att man tidigare uttryckt glädje över och stött det aktuella förslaget... Taktiken är oärlig och gynnar inte Lidingöborna - den fråga alla andra partier i kommunfullmäktige måste ställa sig är: när ko-vänder Lidingöcentern nästa gång för att göra kortsiktiga taktiska vinster.

En annan fråga är den om Lidingö Hospice. Man har påstått att vi moderater vill lägga ner verksamheten. Den utredning som gjorts att en fristående expert blundar man helt för. Även om omvårdnaden varit omvittnat god, så har problemen gällt vad en kommun kan göra inom ramen för äldreomsorg och vad landstinget ska sköta vad avser avancerad sjukvård. Till detta kommer uppenbarligen landstingsanställda som inte heller vet vad som gäller. Vid debatten i Ansgarskyrkan i början av september argumenterade vissa oppositionspartier för att "kommunen inte kan ifrågasätta vad en läkare skriver i en remiss". Det var så fel att till och med S-representanten från landstinget måste rätta till: det är kommunens biståndsbedömare som måste göra bedömningarna. Till detta kan man lägga att om biståndsbedömarna finner att vissa former av avancerad sjukvård inte kan erbjudas, då är det fel att anvisa en plats! Dessutom är det formellt så att en läkare inte med en enkel "remiss" kan skicka över en patient från sjukvården till den kommunala omsorgen - det måste finnas ett samarbetsavtal där formerna för den basala omsorgen (sjuksköterskeledd kommunal uppgift) och eventuellt behov av avancerad, läkarledd sjukvård (landstingets uppgift) regleras. Därför att det mycket positivt att det nu finns en plan hur detta ska gå till, där sjuksköterskorna kan vända sig till Legevakten för sådana medicinska frågor som kan uppkomma var som helst inom den kommunala omsorgen, medan landstingets ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) specifikt tar hand om de patienter och problem som går utanför kommunens normala omsorg, t.ex. avancerad smärtlindring för hospicepatienter.

----

Inga kommentarer: