tisdag 14 september 2010

Intryck från samtal i Lidingö Centrum

Den senaste veckan har jag varit aktiv i Lidingömoderaternas kampanj, inte minst med samtal med väljare i Lidingö Centrum. Helt dominerande har de positiva, vänliga kommentarerna varit - "jag har redan röstat på er", är den vanligaste kommentaren!

Några har varit bekymrade över "den dyra vägtunneln", men när vi tillsammans gått igenom de verkliga kostnaderna och sett dem i relation till boendemiljö, trafikmiljö för bland annat barnen och framkomligheten på den smala villagatan så har oron överlag försvunnit och förståelsen för att problemen med Södra Huvudleden måste lösas har framkommit - och att kostnaderna inte alls är så extrema som Lidingöcentern försöker skrämma väljarna med.

Några enstaka har inte ens velat lyssna på skälen till att Lidingömoderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna beslutat att gå vidare med att undersöka hur (och om) vägtunneln kan genomföras. En och annan av dessa har också förnekat att det finns ett problem, eller tyckt att det är en acceptabel lösning att flytta vägen ännu närmare de bostäder som redan ligger nära trafiken. Och inte ville man överväga det faktum att en sådan "lösning" kostar hälften så mycket som vägtunneln.

Att satsa 18 miljoner kronor per år för att lösa problemet med en slingrande villagata som används som genomfartsled i väntan på politiska beslut, istället för att satsa 9 miljoner kronor och ha genomfartstrafiken kvar, det är politisk klokskap. Att slänga bort 9 miljoner kronor per år som Lidingöcentern vill, det är att slösa med skattebetalarnas pengar.

STOPPA SLÖSERIET: RÖSTA BORT LIDINGÖCENTERN!

---

Därför behövs vägtunneln

Inga kommentarer: