måndag 6 september 2010

Klara besked från V

Vänsterpartiets ledare Lars Ohly intervjuades i TV i går. Sammantaget blev det flera klara besked, om än inte alla direkt ur Ohlys mun utan av det som inte uttalades...

  • Sänkt skatt för vanliga löntagare gillar inte V
  • Problemet med läkarflykten till lägre skatter och högre löner i Norge vill Ohly lösa genom höjda löner för sjuksköterskor och vårdbiträden.
  • Amning utöver tillåten vistelse med barnet löser Ohly med bröstpump.
  • Villor ska ha både fastighetsskatt och förmögenhetsskatt.
  • Kortare straff för grova våldtäkter - hur går det ihop med feminism?
  • Nej till RUT - för att åter göra en kvinnodominerad arbetsmarknad svart och försämra många kvinnors situation på arbetsmarknaden.

Det är tydligt att V inte längre har samma hängivenhet att se till den ena halva av mänskligheten dvs feminism. Man har inte heller dragit slutsatsen att värna om människor oavsett kön, dvs humanism. Rötterna i kommunismen har man uppenbarligen inte dragit upp.

----

SvD, SvD, SvD

---

Inga kommentarer: