måndag 13 september 2010

Lidingöcentern, Lidingövallen och trovärdigheten

Lidingöcentern har tydligt visat bristande saklighet och trovärdighet i frågan om en lösning av Södra Huvudledens sträckning genom Skärsätras villaområde. I kampanjen i Lidingö Centrum påstår man att detta är den enda stora valfrågan...

Hur är det med andra "löften" från Lidingöcentern? För det första är ju denna lokalavdelning trygg i att de verklighetsfrämmande förslagen inte kommer att genomföras - eftersom den ansvarskännande majoriteten inte låter sig lockas på samma sätt som Lidingöcentern hoppas att Lidingöborna ska låta sig luras.

Lidingövallen har redan rustats upp. Att bygga stora tunga anläggningar på den aktuella marken är inte möjligt. Utredningar visar på att denna gamla sjöbotten måste förstärkas betydligt om man ska motverka den successiva nedsjunkning som pågår hela tiden och som påverkar inte minst löparbanor och belysningsstolpar.

Inte nog med att Lidingöcentern utlovar upprustning av oklart slag, man har dessutom föreslagit att ett nytt badhus skulle anläggas vid Lidingövallen? Vilken mark tänker man på då? Hur skulle man få plats med det, för man avser väl inte de reningsdammar som av miljöskäl måste anläggas? Eller vill man ta bort Tennisklubbens banor? Eller är det fotbollsplanen, hockeyrinken eller ett kallbadhus i Kyrkvikens inre man tänker sig?

Lidingömoderaterna har diskuterat kostnader och möjligheter för ett nytt badhus. Erfarenheter från andra "äventyrsbad" visar att "äventyren" måste förnyas inom några få år, annars mister anläggningen helt sin attraktionskraft. Även utan denna faktor skulle ett nytt bad vara dyrt - både att bygga och att driva. I prioriteringen mellan förskola, skola och omsorg är det inte rimligt. Det är inte heller rimligt i förhållande till boendemiljö och trafikmiljö vid Södra Huvudledens sträckning genom Skärsätra villaområde.

Lidingömoderaterna värnar om Lidingöbornas välfärd hellre än att försöka fiska röster med opportunistiska och populistiska förslag.

STOPPA SLÖSERIET: RÖSTA BORT LIDINGÖCENTERN!

---

Paul Lindquis: Fakta om vägtunneln, Lidingöcentern och trovärdigheten
Lidingösidan: Folkpartimöte om möjliga vägar

---

Inga kommentarer: