torsdag 2 september 2010

Sänkta skatter och välfärd eller höjda skatter och ofärd

Vänteroppositionens valkampanj och dess valplattform ger dubbla budskap: det ena är de fagra löftena om bidrag och gåvor som andra ska betala, det andra är effekten som den föreslagna politiken kommer att få på välfärden.

I dagens SvD redovisas Finansdepartementets analys av de rödgrönrödas valmanifest och de utställda löftena i valrörelsen.
  • i valet mellan Alliansens och De rödgrönas föreslagna politik får, enligt Finansdepartementets beräkningar, 4,4 miljoner – eller nästan alla – löntagare högre skatt med De rödgröna än med Alliansen.
  • De hittills genomförda jobbskatteavdragen har ökat sysselsättningsnivån på sikt med ungefär 70000 jobb. Med det femte jobbskatteavdrag som Alliansen föreslagit kan siffran bli ännu högre.
  • höjda inkomstskatter, avskaffat rut-avdrag, ökade kostnader för att anställa unga, mer ”generösa” regler i både a-kassa och sjukförsäkring lär få stora negativa effekter på sysselsättningen.
  • hälften av De rödgrönas reformer går åt till höjda bidrag och det som tidigare kallades ams-åtgärder. Bara en fjärdedel går till välfärdens kärna som skola, vård och omsorg.

---

Läs även debattartikel i DN av Johnny Munkhammar och Magnus Nilsson om "Miljöpartiet - tvärbroms för tillväxten"


---

Inga kommentarer: