söndag 12 september 2010

Skolmaten på Lidingö 2011-13

Ett viktigt fokus för Lidingömoderaternas arbete för en bättre skola är skolmaten. I den upphandling som pågår, konkurrerar intressenterna om kvaliteten på maten, inte lägsta pris - och priset är satt något högre än tidigare. Vidare finns en rad "skall" krav och en rad "bör" krav. Allt i enlighet med de regler som finns när en kommun upphandlar tjänster. Det är också möjligt att lägga anbud på t ex bara ett skolområde (eller rektorsområde, där tillagningskök finns) - tidigare var minsta område i princip halva Lidingö).

En intressant poäng är att Sodexo i ett märkligt brev till Lidingö Stad förklarat att man inte vill tävla om högsta kvalitet och därför inte lägger något anbud. Jag tror det säger mer om Sodexos ambitioner och inriktning än om något annat.

Nu är det meningen att mindre pre-fabricerad mat ska ingå, att tillsatser ska minimeras och att ekologiska råvaror användas i högre utsträckning. Lidingö Stad kommer också följa upp och kontrollera att utlovad kvalitet verkligen levereras som överenskommet.

Avtalsperioden är nu bara 2½ år, dvs från 1 januari 2011 till och med juni 2013. Vi tror att det är lämpligt med en kortare period (för att undvika en "svacka" mellan start och ny upphandling, när resultaten brukar vara bättre) och att byte nästa gång blir under sommarlovet, vilket skulle underlätta för leverantörerna. Tjänstemännen som ansvarar för utvärderingen av anbuden beräknar att vara klara att presentera resultatet för Utbildningsnämnden vid sammanträdet i slutet av september.

I en moderat skolkommun som Lidingö är skolmaten viktig!

---

Tidigare bloggar:
Mål för skolmatsupphandlingen
9/12 möter politiker föräldrar om skolmaten
Lika villkor för privata och kommunala skolor


---

Bra Skolmat

----

2 kommentarer:

Ola J Hedin (FP) sa...

Tack för senast, Lars, roligt att få se dig på riktigt och inte bara på bloggen!

På Lidingöliberalen finns just nu tre inlägg som lyfter fram skolmaten: dels Gunnel Eklöf som redan får några veckor sen beskrev sin syn på upphandlingen, dels Rebecca Krus som går till val på bland annat skolmatens kvalitet och dels Folkpartiets svar på Lidingösidans utfrågning där gymnasiets skolmat lyfts fram.

Allt gott!

Lars Björndahl sa...

Hej igen Ola! Detsamma - trevligt att möta dig direkt, "utanför" dessa förkättrade sociala media!!

Jag är mycket glad för det stöd vi Lidingömoderater hela tiden haft från Folkpartiet i skolfrågor - inte minst skolmaten. Jag har ju i min blogg sedan jag startade i höstas inte minst givit uttryck för den inriktning som skolmatsupphandlingen slutligen fick. Nu gäller det bara att utvärdering, avtal och uppföljningar leder till det resultat vi strävar efter