torsdag 9 september 2010

Skolor, politik och demokrati

Åter blir ungdomförbundens medverkan i skolornas verksamheter inför valet försvårat av skolledningar som vill "skydda" sina elever genom att stänga ute vissa partier. Eftersom det inte är lagligt, vill man inte släppa in några partier alls.

Det blir ju att isolera skolan från omvärlden, något som inte ska få ske! Därför är det i allra högsta grad viktigt att ungdomsförbunden får verka och visa upp sig. Det är också väsentligt att kunna argumentera mot de förenklade och vinklade argument som somliga populistiska partier använder sig av för att locka till sig troskyldiga och tillitsfulla människor som inte i första taget vill misstro den som presenterar enkla lösningar - på svåra problem eller lösningar på något som inte är ett problem.

För en demokrati är det nödvändigt att ta debatten.

Var ska annars gränsen sättas för vilka partier som ska få vara med? Under många år tilläts ett kommunistiskt parti med långt ifrån demokratiska målsättningar vara med - var ska gränsen gå?

Utbildningsnämnden i Lidingö stad gjorde därför ett principuttalande vid sammanträdet 31 augusti till stöd för en öppen attityd:
"”Utbildningsnämnden ser positivt på att de politiska ungdomsförbunden får möjlighet att medverka i skolornas verksamhet inför valet 2010.”"

---

DN, SvD, Aftonbladet, DN

---

Inga kommentarer: