torsdag 16 september 2010

Sverigedemokraternas lögnaktiga propaganda

I sina försök att bli valda till Sveriges Riksdag sprider Sverigedemokraterna lögner och halvsanningar. I ett flygblad som nådde mig idag skriver man bland annat:
Men som vanligt när det gäller SD kan man inte lita på att det som skrivs är sant. Det stämmer varken med nu gällande lagstiftning eller den lagstiftning som gäller från 1 januari 2011.

Äldreförsörjningsstödet gäller alla som bor i landet, inte alls bara "invandrare" som texten får det att verka

Det innebär att en pensionär kan få äldreförsörjningsstöd på ca 4790 kr per månad och hjälp till boendekostnaden upp till 6200 kr per månad. Finns andra betydande inkomster och förmögenhet minskas beloppen.


Sverigedemokraterna vill göra gällande att invandrade pensionärer får särskilda förmåner, som andra pensionärer inte får. Det är helt igenom fel. Men Sverigedemokraterna lever på sådana lögner. 

Hela flygbladet ställer Sveriges pensionärer mot invandrare. Ett parti som med sitt namn påstår sig värna om om Sverige och vår demokrati borde inte göra så. Men det säger allt om partiets inställning till Sverige och demokrati.Den som vill Sverige väl röstar på Alliansregeringen för allas bästa i hela Sverige!


---

Inga kommentarer: