torsdag 30 september 2010

Tack för förtroendet till Kommunfullmäktige

Inte helt oväntat med placering 10 på valsedeln har jag nu officiellt blivit invald till Lidingö Kommunfullmäktige. Jag tackar för det förtroendet och noterar att även om person-kryssen inte ledde till formellt "personval" (Grattis Paul - det var välförtjänta kryss som gjorde dig personvald) kan jag inte låta bli att speciellt tacka för den uppmuntran varje personkryss innebär!

I förra valet fick jag totalt 44 kryss och i detta val totalt 67 - en positiv uppmuntran, oavsett om det berott på att jag stod längre upp på listan, att jag varit synlig under mandatperioden som vice ordförande i utbildningsnämnden, eller för att jag varit aktivare i valkampanjen eller för att jag börjat blogga och delade ut en broschyr för att presentera mig närmare...

Det har ju varit en hel del fram och tillbaka med mandaten i fullmäktige. Det officiella protokollet säger nu att vi fick 19 mandat och att en koalition M+FP+KD därmed förfogar över 27 av fullmäktiges mandat känns ju lite tryggare...

Med anledning av vänsterpartiets uttåg ur fullmäktige vill jag passa på att uttrycka stor respekt för mandatperiodens innehavare av V-mandatet, Birgitta Ehlin. Förvisso står vi ideologiskt inte så nära varandra, men jag har upplevt Birgitta som en oerhört rak och ärlig politiker som inte fallit för frestelsen att vara opportunist utan stå för sin åsikt även när det inneburit att stödja majoritetens förslag! När andra i oppositionen övergått till personangrepp, har Birgitta hållit sig till sakfrågorna. Det förtjänar respekt!!

---

Inga kommentarer: