lördag 11 september 2010

Vart är Lidingöcentern på väg?

Medan Centern i landet är en viktig kugge i Alliansens bygge för framtiden så framstår den lokala avdelningen på Lidingö som en allt märkligare gruppering.

Efter att i flera år stått bakom förslaget att bygga en vägtunnel för att lösa problemet med trafiken på en slingrande villagata, efter att ha yrkat bifall till förslaget i Kommunstyrelsen, så helvänder man i Kommunfullmäktige och anser inte längre att vägtunneln ska byggas. Nu är det inte längre ett problem med tung genomfartstrafik genom ett villaområde.

I sin kampanj i Lidingö Centrum baserar man ut att det bara finns en valfråga på Lidingö - nämligen den där man själva gjort helt om under försommaren. Skola och äldreomsorg är uppenbarligen inte intressant för Lidingöcentern längre, kanske därför att man inte räknar med att kamma hem opportunistiska och populistiska röster i Hospice-frågan där det nu finns en inriktning och lösning på tidigare problem som alla partier i Äldre- och Handikappnämnden står bakom - en lösning som inte bryter om Socialtjänstlag och Hälso- och sjukvårdslag...

Det "faktaunderlag" som Lidingöcentern bygger sitt ställningstagande är inte sanningsenligt. Följden skulle kunna bli att frågan inte får en lösning efter decennier av långdragning och brist på beslutskraft.

För mig är boendemiljön och skolbarns- och förskolebarns säkerhet mycket väsentliga för att stödja inriktningsbeslutet (som innebär att detaljerade planer och kostnadsberäkningar ska göras innan slutgiltigt beslut fattas).

Lidingöcentern går på val på att satsa 200 miljoner kronor på vägbyggen som inte löser grundproblemet: villagatan som aldrig varit avsedd för den trafik som är nu. Det är slöseri. STOPPA SLÖSERIET - RÖSTA BORT LIDINGÖCENTERN!!!

Det finns så många andra viktiga valfrågor: fortsatt utveckling av kvaliteten i Lidingös förskolor och skolor, utbyggnad av skolorna för att kunna ta emot växande kullar, bättre skolmat, utveckling av Lidingöbanan, utveckling av cykelstråk osv, osv. Lidingömoderaterna tar ansvar för hela ön! Vägtunnelns beräknade årskostnad av 18 miljoner kronor hotar varken skolans dryga miljard per år eller äldre- och handikappnämndens ca 800 miljoner kronor per år!

---

Paul Lindquist: Frågor och svar om vägtunneln , Lidingömoderaterna: Därför behövs vägtunneln, Kommunalpolitiskt program
Lidingösidan

---

Tidigare bloggar:
Vägtunneln är samhällsekonomiskt lönsam
Vad har oppositionen för uppgift på Lidingö?

---

2 kommentarer:

Ola J Hedin (FP) sa...

Tack för artikeln! Jag vill rekommendera Paul Lindquists (M) Frågor och svar om tunnelbygget och Göran Tegnérs (FP) två inlägg om varför det så kallade noll-plus-alternativet inte är ett alternativ och vilka problem som kvarstår med centerpartiets förslag. Läs även Görans inlägg om hur finansieringen av bygget hänger ihop! Tunnelbygget handlar om trafiksäkerhet, boendemiljö och framkomlighet - men det finns långt mer att jobba med på ön vilket Moderaterna och Folkpartiet också visat i vår eminenta Vitbok: 99 punkter för ett bättre Lidingö!

Lars Björndahl sa...

Hej Ola! Vi är rörande överens om ärligheten eller kunnigheten bakom Lidingöcenterns agerande! Se även dagens (13 september) blogg om Lidingöcentern och Lidingövallen!!