måndag 25 oktober 2010

Ännu friare gymnasieval

Idag offentliggjorde Stockholms Stad att man nu är beredda att låta Stockholms ungdomar konkurrera på lika villkor om platserna i Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet med de ungdomar i kringliggande kommuner som vill gå i Stockholms gymnasier. Hittills har alla gymnasieprogram utom NV och SP varit öppna i hela regionen. Stockholms Stad har haft en oro att de "egna" ungdomarna skulle kunna konkurreras ut av kranskommunernas ungdomar till de "attraktiva" innerstadsgymnasierna.

Att ändringen kommer nu är inte direkt förvånande. De närmaste åren kommer antalet gymnasieelever att sjunka - det är helt enkelt mindre kullar. Det torde alltså vara en beräkning att Stockholms Stad inte kommer att behöva göra neddragningar i sina gymnasier utan att det istället kommer att ske i andra kommuner.

Med tanke på att Lidingös kommunala gymnasier tillhör de bästa i landet så behöver en högre konkurrens för Stockholms innerstadsgymnasier inte innebära ett problem. Även om något fler Lidingöungdomar kan tänkas komma in på program i Stockholm så är inte orimligt att "utkonkurrerade" ungdomar från Gärdet och Östermalm kan söka sig till Lidingös gymnasier...

Det är bra att valfriheten fortsätter öka. Ett arbete med att underlätta administrationen av ersättningen mellan länets kommuner och mellan kommuner och de fristående gymnasierna år i slutfasen. Intressant i utredningsmaterialet är att notera att Lidingö ligger i särklass högst i peng för alla program som erbjuds.

...

SvD

Edvin Alam, Ida Drougge

...

Inga kommentarer: