torsdag 28 oktober 2010

Intressanta framtidsplaner för Gångsätra gymnasium

Vid det senaste sammanträdet för Utbildningsnämnden i Lidingö hade vi flera intressanta framtidsbeslut. Det första gällde deltagandet i samarbetet kring gemensamma gymnasieavgifter som ska minska byråkrati och administration - för att kunna minska kringkostnader som uppstår när elever väljer att gå i ett annat gymnasium än den egna kommunens. I snitt går kring 60% av länets ungdomar i gymnasiet i en annan kommun eller i ett fristående gymnasium. För Lidingös del gäller det att kring 25-30% går i annat gymnasium.

Men den lokalt mest intressanta nyheten var gymnasiernas förslag till program när det nya gymnasiet startar nästa höst. Generellt innebär det att en vildvuxen flora av lokala program försvinner till förmån för ett överblickbart antal definierade program - det gör att jämförelser i utbildning förbättras avsevärt, vilket är en väsentlig del av alliansregeringens arbete för att främja kunskap!

För Hersby gymnasiums del är förändringarna inte så stora. I Gångsätra finns spännande idéer om ett tekniskt program med inriktning mot design. Möjligheter till samarbete med den nyetablerade "Carl Malmstensskolan" (Linköpings Universitet) tvärs över vägen bådar gott för framtiden!

---

Inga kommentarer: